Postępy BASF w obiegowym zagospodarowaniu odpadów tworzyw sztucznych

Postępy BASF w obiegowym zagospodarowaniu…

Na targach Plastics Recycling Show Europe 2022 firma BASF przedstawi wysokowydajne rozwiązania znajdujące zastosowanie na trzech etapach mechanicznego recyklingu tworzyw sztucznych. Zaprezentowane zostaną najnowocześniejsze technologie i produkty umożliwiające rozpoznawanie gatunku tworzywa, poprawę efektywności czyszczenia na potrzeby recyklingu oraz podniesienie jakości materiałów polimerowych odzyskiwanych jako surowiec wtórny. Jednostka Plastic Additives (dodatki do tworzyw sztucznych) firmy BASF oraz zależne od BASF firmy trinamiX i Chemetall połączyły swoje kompetencje techniczne, aby zaoferować wysoce innowacyjne rozwiązania dla podmiotów zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych.

Wspólnym celem partnerów jest wdrażanie innowacji opartych na najnowszej technologii oraz rozwijanie współpracy z klientami. BASF przedstawi również referat techniczny na organizowanej w ramach targów konferencji "Postęp w recyklingu polimerów umożliwiający ich wielokrotne wykorzystanie w obiegu zamkniętym". Tematem referatu będzie zastosowanie dodatków umożliwiających obiegowe zagospodarowanie tworzyw sztucznych.

Rozwiązania trinamiX ułatwiające sortowanie

Mobilny system spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR) firmy trinamiX umożliwia szybkie rozpoznawanie rodzaju tworzywa sztucznego przy sortowaniu. Ręczne urządzenie za naciśnięciem przycisku identyfikuje gatunek tworzywa na podstawie analizy danych zarejestrowanych przez detektory wykorzystujące promieniowanie NIR. Urządzenie współpracuje z przyjazną dla użytkownika mobilną aplikacją.

Rozwiązanie trinamiX pomaga w sortowaniu odpadów plastikowych, podnosząc jego jakość, a tym samym wartość odzyskanego surowca wtórnego.

Rozwiązanie okazuje się przydatne nie tylko w punktach zbiórki i zakładach przetwarzania, ale także dla właścicieli marek, którzy mogą projektować swoje produkty i opakowania pod kątem ich łatwiejszego sortowania na etapie utylizacji. Technologia zastosowana w ręcznym urządzeniu trinamiX jest też wykorzystywana na liniach sortujących w dużych zakładach przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych. Na podstawie zebranych tam danych projektanci mogą odtworzyć drogę produktów w takich zakładach i modyfikować założenia projektowe pod kątem zdatności produktu do recyklingu. W ten sposób trinamiX przyczynia się do powstawania tworzyw sztucznych nowej generacji, projektowanych zgodnie z koncepcją gospodarki obiegowej.


plastik-recykling
Fot.: BASF

Zrównoważony proces czyszczenia w recyklingu odpadów tworzyw sztucznych

Globalna jednostka odpowiedzialna za powłoki powierzchniowe w dziale Coatings firmy BASF, działająca pod marką Chemetall, jest czołowym dostawcą technologii stosowanych na podłożach z metalu, tworzyw sztucznych i szkła. Dla branży recyklingu tworzyw sztucznych Chemetall opracował proces przetwarzania tereftalanu polietylenu (PET) z wykorzystaniem wydajnych środków czyszczących i odpieniaczy, oszczędzający wodę i materiał. Płatki PET przetwarzane z wykorzystaniem technologii Chemetall spełniają najwyższe normy jakościowe i spełniają wymagania obowiązujące w przemyśle spożywczym. Produkty Gardoclean, dodatek Gardobond, GardoPure oraz Gardofloc oferują najwyższe standardy pozwalające osiągać wyjątkowe rezultaty w procesach mycia odpadów i uzdatniania ścieków - w tym oszczędności pod względem zużycia energii, ilości generowanych ścieków oraz ogólnych kosztów procesu w porównaniu z metodami tradycyjnymi.

Dodatki poprawiające właściwości mechaniczne tworzyw z recyklingu

Wielokrotne wykorzystywanie surowca wtórnego często uszkadza łańcuchy polimerowe, a tworzywo staje się szorstkie lub traci kolor. Zanieczyszczenia w tworzywie z odzysku przyspieszają degradację polimeru i zmieniają właściwości materiału. Dodatki z serii IrgaCycle zostały opracowane z myślą o rozwiązaniu specyficznych problemów z jakością występujących w przypadku żywic pozyskiwanych z recyklingu, takich jak ograniczone możliwości obróbki, niska stabilność termiczna w długim okresie oraz niedostateczne zabezpieczenie przed degradacją pod wpływem czynników pogodowych. Podmioty zajmujące się recyklingiem i przerobem tworzyw sztucznych mogą korzystać z dodatków IrgaCycle w celu poprawy jakości i parametrów przetwarzanego materiału polimerowego oraz zwiększenia zawartości materiału z recyklingu w gotowych produktach opakowaniowych, elementach wyposażenia pojazdów czy materiałach budowlanych. Seria IrgaCycle jest częścią asortymentu Valeras - marki, pod którą BASF oferuje zrównoważone dodatki do tworzyw sztucznych.

Alex
Alex

Wysłany: 2022-06-22 08:30:25

Czyli po prostu mieszanka antyoxydantów...? ;)