Powstanie Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju

Powstanie Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju
Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów powołuje do życia Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju.

Dzisiaj, we wtorek 13 listopada podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy przy tworzeniu ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju. Sygnatariuszami są z jednej strony Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, ZAK z Kędzierzyna – Koźla, Zakłady Chemiczne Police, z drugiej zaś strony Miasto Tarnów i Województwo Małopolskie.

Celem podjętej inicjatywy ma być poszukiwanie, organizacja, prowadzenie i wdrażanie najbardziej efektywnych i bazujących na zrównoważonym rozwoju innowacyjnych rozwiązań oraz ich opatentowanie. Ponadto chodzi też o wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości, aktywne uczestnictwo w polityce rozwoju regionalnego oraz aktywizację lokalnego rynku pracy. Efektem realizacji projektu ma być stworzenie instytucji o zasięgu ponadregionalnym, która zintegruje współpracę przemysłu, nauki i administracji publicznej.

- Dla przyszłości przemysłu chemicznego szczególne znaczenie ma umiejętne wdrażanie innowacyjnych efektów prac rozwojowo-badawczych, dlatego tak istotne jest wzmacnianie współpracy między sferą nauki a przedsiębiorstwami z branży chemicznej. Małopolska i Tarnów od dawna uważane są za kolebkę polskiego przemysłu chemicznego, nic dziwnego, że właśnie tu zrodziła się inicjatywa partnerstwa biznesu i nauki w dziedzinie chemii dla lepszego rozwoju regionu i kraju – przyznali sygnatariusze porozumienia.

Efektem ich działań ma być budowa ośrodka umożliwiającego prowadzenie badań stosowanych dla potrzeb regionalnego zaplecza naukowo-badawczego, a także organizacja współpracy regionalnych, krajowych i zagranicznych jednostek naukowo-badawczych w ramach celowych projektów badawczych. Planowane jest także nawiązanie współpracy z Międzynarodowym Centrum ds. Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie (ICCSS) na bazie rozwiązań stosowanych w światowym przemyśle chemicznym i promowanie współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Strony zamierzają wspierać rozwój innowacyjności związanej z branżą chemiczną poprzez fundusze zalążkowe, pożyczki i poręczenia, a także rozwój przedsiębiorczości.

Strony obiecały też, że podejmą działania co do podpisania porozumień o współpracy w ramach Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju z przedstawicielami środowisk akademickich, instytutami badawczymi oraz przedstawicielami innych instytucji współpracujących z branżą chemiczną.

Czytaj więcej: Badania 135

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8