Powtarzalna produkcja detali trudnych do wypełnienia

Zalety activeFlowBalance są szczególnie widoczne podczas formowania wtryskowego z:
  • formami wielogniazdowymi, w przypadku których występują problemy ze zbalansowaniem,
  • formami o niestabilnych warunkach w układach gorącokanałowych,
  • formami z problemami odpowietrzania
lub
  • detalami z wlewami wielopunktowymi,
  • detalami, które posiadają cieńsze ścianki na końcu drogi płynięcia,
  • detalami, które są bardzo małe w porównaniu do wagi układu wlewowego,
  • detalami wytwarzanymi w formach familijnych lub w procesach tandemowych

datale z wlewami wielopunktowymi
Trzy gniazda są wyraźnie nie w pełni wypełnione w punkcie przełączenia (wyżej), podczas gdy już po czasie 0,2 sek. activeFlowBalance (niżej) wyrównał poziom wypełnienia w gniazdach.


active flow balanceactiveFlowBalance
W punkcie przełączenia waga oraz wypełnienie w poszczególnych gniazdach w dalszym stopniu znacznie się różnią. Wraz ze wzrostem czasu funkcji activeFlowBalance, zakres wahań ciągle spada do momentu uzyskania optimum (optymalnego czasu activeFlowBalance).Podczas, gdy do tej pory pełne wykonanie tego typu czynności było dla ustawiacza niezmiernie trudne, obsługa activeFlowBalance jest bardzo prosta. Oprócz aktywacji funkcji niezbędne jest dostosowanie punktu przełączenia oraz czasu zatrzymania ślimaka. Możliwe jest również wykorzystanie rampy, aby wpływać na prędkość hamowania ślimaka.

Optymalne parametry procesu ustalane są na podstawie badania wypełnienia, któremu nie towarzyszy ciśnienie docisku. Wybór rampy zależy od rodzaju detalu. Zasada brzmi: im krótszy czas wtrysku, tym szybciej należy stosować wyhamowanie. Jako punkt przełączenia w przypadku form wielogniazdowych wybierany jest zazwyczaj moment, kiedy pierwsze gniazdo wypełnione jest w pełni nawet, jeśli kolejne gniazda wypełnione są jedynie częściowo.

Czytaj więcej: Technologie 459 Innowacje 302

Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych o sile zwarcia do 20.000 kN, które mają zastosowanie w wielu
 

Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych o sile zwarcia do 20.000 kN, które mają zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu na całym świecie: w przetwórstwie tworzyw wtryskarki elektryczne, wtryskarki hydrauliczne, roboty, serwis

Polska, 42-200 Częstochowa, Jagiellońska 81/83