Powtarzalna produkcja detali trudnych do wypełnienia

W celu ustalenia optymalnego czasu zatrzymania, pozwalającego na wyrównanie ciśnienia, czas funkcji activeFlowBalance jest stopniowo zwiększany, a masy wyprasek z różnych gniazd są porównywane. W miarę upływu czasu zatrzymania masy zbliżają się do siebie. Optymalny czas zatrzymania activeFlowBalance osiągany jest w momencie, gdy nie ma już potrzeby wyrównania masy. Doświadczenie pokazuje, że najczęściej następuje to po upływie 30 proc. czasu wtrysku.

Przykład
Badanie wtrysku w przypadku 64-krotnej formy wtryskowej dla uchwytu ostrza: wagi wyprasek pochodzących z wszystkich 64 gniazd są wyraźnie bardziej wyrównane w przypadku zastosowania funkcji activeFlowBalance.

powtarzalna produkcja detali trudnych do wypełnieniapowtarzalna produkcja detali trudnych do wypełnieniaWzrost wagi w przypadku użycia funkcji activeFlowBalance jest znacznie niższy w wypełnionym gnieździe (gniazdo 31 jedynie 1,4 proc.) niż w gnieździe w znacznej mierze niewypełnionym (gniazdo 33 z 7,6 proc.) przez co funkcja activeFlowBalance posiada jednoznacznie pozytywny wpływ na przyległe gniazda.


Ponieważ w trakcie działania funkcji activeFlowBalance spadek ciśnienia pełni rolę ciśnienia docisku, czas ten należy zaliczyć właśnie do całkowitego czasu fazy docisku. W porównaniu do standardowego procesu ciśnienie może być wielokrotnie redukowane podczas pozostałego czasu ciśnienia docisku.


Korzystanie z funkcji activeFlowBalance jest obecnie możliwe w nowych wtryskarkach elektrycznych z serii IntElect smart. Opcja ta, może być również łatwo zainstalowana w maszynach IntElect już wyprodukowanych. Funkcja ta opiera się na wysokoprecyzyjnej technologii activeDynamics: czas reakcji układu, jego wysoka dynamika oraz powtarzalność są kluczowymi cechami pozwalającymi na dokładną regulację funkcji activeFlowBalance.

Autor:
Thomas Brettnich, inż. dypl.(FH)
kierownik ds. rozwoju technologii

Zalety activeFlowBalance
  • uniknięcie wartości szczytowych ciśnienia wtrysku poprzez aktywne zatrzymywanie ruchu ślimaka przed zakończeniem konwencjonalnego procesu wtrysku
  • wyrównanie wartości ciśnienia w detalu, dzięki czemu występuje mniejsza liczba naprężeń wewnętrznych i deformacji
  • większa dokładność wymiarowa, mniejsze tolerancje dla masy oraz redukcja liczby deformacji poprzez większe zrównoważenie poziomu ciśnienia we wszystkich gniazdach
  • brak gradu poprzez eliminowanie wartości szczytowych ciśnienia wtrysku
  • brak niedolewów: w przypadku konwencjonalnych procesów, punkt przełączenia oraz ciśnienie docisku muszą częściowo zostać ustawione w bardzo wąskim zakresie, aby uniknąć niedolewów. W tym przypadku funkcja activeFlowBalance zapewnia "rezerwę wtryskową"
  • potencjał pozwalający na redukcję siły zamykania poprzez zmniejszenie maksymalnego ciśnienia wtrysku i ciśnienia wewnątrz formy
  • lepsze odpowietrzenie formy dzięki mniejszej prędkości frontu strumienia masy (dłuższy czas)
  • mniejsze zużycie formy oraz dłuższe odstępy pomiędzy czynnościami serwisowymi
  • prosta i przejrzysta obsługa: zamiast ustawiania skomplikowanych profili dla ciśnienia wtrysku i docisku wystarczy ustawić jedynie dwa parametry
  • brak „odskoku” ślimaka w chwili przełączenia: brak nagłych zmian ciśnienia i zmian w procesie

Czytaj więcej: Technologie 458 Innowacje 302

Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych o sile zwarcia do 20.000 kN, które mają zastosowanie w wielu
 

Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych o sile zwarcia do 20.000 kN, które mają zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu na całym świecie: w przetwórstwie tworzyw wtryskarki elektryczne, wtryskarki hydrauliczne, roboty, serwis

Polska, 42-200 Częstochowa, Jagiellońska 81/83