Prawo na papierze


Kuszące perspektywy
Regulacje prawne to tylko jedna strona medalu. Warto zastanowić się jak na tle Unii Europejskiej wygląda polski rynek opakowań i jakie są przed nim szanse i zadania? Analitycy są zgodni - rynek opakowań w Polsce czeka wiele tłustych lat. Krajowa Izba Opakowań szacuje, że do 2010 roku rynek opakowań będzie rósł w tempie 5-10 procent rocznie, a jego wartość, która obecnie przekracza 3 mld złotych, wzrośnie do 5-7 mld. Prognozy zachodnich ekspertów są nieco ostrożniejsze, lecz także zachęcające. Analitycy firmy badawczej Euromonitor stwierdzili, że tylko rynek opakowań dla żywności powinien wzrosnąć w ciągu najbliższych pięciu lat o 14 procent. Prognozy wskazują także, iż w latach 2005-2008 w Polsce największy wzrost zużycia dotyczyć będzie m.in. opakowań z papieru i tektury (12-14% rocznie). Zgodnie z tymi obliczeniami już w 2010 roku zużycie opakowań w naszym kraju będzie odpowiadać aktualnemu zużyciu w krajach Europy Zachodniej.

- Obecnie każdy z mieszkańców naszego kraju, bez względu na wiek, zużywa około 30 dag opakowań o wartości około 1,20 złotych, co oznacza, że rocznie 4-osobowa rodzina zużywa prawie pół tony opakowań o wartości ponad 1600 złotych - mówi Zbigniew Fornalski ze Stowarzyszenia Papierników Polskich - Wszelkie prognozy wskazują, że to zużycie będzie ulegać systematycznemu zwiększaniu. Poprawie ulegać będą także walory estetyczne i promocyjno-reklamowe. Tym bardziej, że jesteśmy zauważalnym producentem papieru (12 miejsce w Europie i 24 w świecie).

Z analiz prowadzonych przez Krajową Izbę Opakowań wynika ponadto, że krajowy przemysł opakowaniowy oparty w coraz większym stopniu na wytwórcach zagranicznych jest w stanie sprostać zwiększonemu popytowi na opakowania. Już dzisiaj w niektórych segmentach tego przemysłu podaż przekracza popyt wewnętrzny, a nadwyżki są kierowane na rynki zewnętrzne.

źródło: Stowarzyszenie Papierników Polskich

Czytaj więcej: Prawo 232