Proces wytwórczy kompozytów metodą spray-up


Nie wolno jednak zapomnieć, że zmiana ciśnienia żywicy jest wyznaczana przez rodzaj pistoletu i sposób w jaki dokonano wymieszania żywicy i utwardzacza. W każdym przypadku zbyt niskie ciśnienie będzie odpowiedzialne za złym na ogół zbyt wąski śladu natrysku. Z kolei zbyt wysokie ciśnienie doprowadzi do przyspieszenia zużycie uszczelnień urządzenia i może też powodować złe mieszanie strug utwardzacza i żywicy.

Aby proces obsługi urządzeń był jak najbardziej skuteczny i wydajny to standardowo należy ustawić je na stosunek żywicy do zbrojenia 100:40 wagowo. Zazwyczaj w procesie natrysku stosuje się żywice poliestrowe ortoftalowe lub izoftalowe. Aby wykorzystać wszystkie zalety spray lay-up żywica powinna być wysoko reaktywna i mieć niską lepkość.

Dalszym etapem pracy jest rolowanie. Po natrysku laminatu, na powierzchni pojawiają się wielokierunkowo ustawione włókna. Sprawia to wrażenie jakby laminat był puszysty. Rolowanie laminatu wałkiem metalowym wzmacnia go, przyspiesza też dokładne przesączenie zbrojenia oraz usuwa zgromadzone w laminacie powietrze. Wszystko to prowadzi do poprawy wyglądu powierzchni zewnętrznej wyrobu.

- Aby natryśnięte włókno szklane dobrze układało się na ostrych krawędziach musi być jak najkrótsze i dobrze przesączone. Preferowane jest projektowanie formy tak, aby minimalny promień wynosił 6 mm. Pozwala to na prawidłowe ułożenie się zbrojenia i dociśnięcie laminatu do formy podczas rolowania - tłumaczą fachowcy z firmy C-L, która poleca opisywaną metodę.

Transfer żywicy i utwardzacza następuje od pojemników przez pompę dozującą do pistoletu osobnymi przewodami.

Materiały kompozytowe, czyli kompozyty, to materiał o strukturze niejednorodnej, który jest złożony z dwóch lub więcej komponentów o różnych właściwościach. Inaczej mówiąc kompozyty to tworzywa, składające się z dwóch lub więcej faz o własnościach nieosiągalnych w żadnym innym materiale. Rodzajem kompozytów są laminaty. Są to tworzywa sztuczne, powstające z połączenia dwóch materiałów o różnych właściwościach mechanicznych i technologicznych Kompozyty stosuje w wielu technologiach - począwszy od implantów stosowanych w medycynie po tanie materiały konstrukcyjne stosowane w budownictwie.

Prezentowany tekst powstał m.in na podstawie materiałów prezentowanych przez C-L sp. z o.o.


brak
 

Surowce i urządzenia do produkcji kompozytów chemoutwardzalnych, żywice, żelkoty, maty i włókna szklane, wypełniacze

Polska