Proces wytwórczy kompozytów metodą spray-up


W wyniku tego działania użytkownik korzystający z omawianej metody uzyskuje pocięte włókna, które są wystrzeliwane z pistoletu za sprawą działającego powietrza, które zasila także użyty wcześniej młynek. Aby cały proces wykonać bezbłędnie, operator musi nakierować swój pistolet na formę. Wtedy też cięte włókna będą niesione w strumieniu żywicy i wstępnie przesączane.

Zanim przystąpi się do wdrażania metody spray-up w życie warto wiedzieć, że urządzenia natryskowe, którymi przyjdzie się na m posługiwać osiągają wydajność około 2-5 kg/min. To co je charakteryzuje to fakt, że najczęściej pracują one w krótkich cyklach i całkowita wydajność, która mogą się pochwalić to około 20 kg laminatu na godzinę.

Do natrysku są też wymagane odpowiednie pistolety. Użyć można albo pistoletu z mieszaniem wewnętrznym - co oznacza, że żywica i utwardzacz będą mieszane wewnątrz pistoletu - albo można tez sięgnąć po opcję mieszania zewnętrzne, który wyróżnia się tym, że mieszanie żywicy i utwardzacza ma miejsce po wylocie z pistoletu.

Aby wszystko udało się bez większych perturbacji należy doprowadzić do sytuacji, w której używane włókna rowingowe będą odznaczać się wysoką i szybką zwilżalnością, a także trwałością cięcia i antystatycznością.

Proces wytwórczy kompozytów metodą spray-up

Nieodzownym elementem, występującym w ramach tej metody jest rzecz jasna żywica. Jest ona natryskiwana współbieżnie z ciętym rowingiem. W efekcie powstają dwa strumienie, które spotykają się w drodze do powierzchni formy. Stosunek zbrojenia do żywicy może być kontrolowany za sprawą osobnego natryskiwania żywicy i zbrojenia w danym czasie, np. w ciągu 15-20 sekund i następnie ważenie każdej ilości. Regulować ten stosunek można także poprzez zmianę ilości nakładanego włókna, chodzi tu głównie o ilość pasm rowingu, tex rowingu oraz zmianę prędkości obrotowej turbiny młynka.

Jeszcze jednym sposobem na dowolne wyznaczanie stosunku zbrojenia do żywicy może być zmiana ilości natryskiwanej żywicy, tj. średnicy dyszy natryskowej i ciśnienia żywicy.


brak
 

Surowce i urządzenia do produkcji kompozytów chemoutwardzalnych, żywice, żelkoty, maty i włókna szklane, wypełniacze

Polska