Produkcja części z tworzyw wzmocnionych stalowym kordem

Produkcja części z tworzyw… Firmy BASF, Bekaert i voestalpine Plastics Solutions realizują pierwszą na świecie inicjatywę związaną z produkcją części z tworzyw sztucznych wzmocnionych stalowym kordem. Beneficjentem będzie przemysł motoryzacyjny.

Tercet wymienionych podmiotów opracowuje termoplastyczne komponenty wzmocnione stalowym kordem, które produkowane są przy pomocy formowania wtryskowego. Technologia określana jest mianem EASI – od skrótu „Energy Absorption, Safety and Integrity” (Absorpcja Energii, Bezpieczeństwo i Integralność).

W odróżnieniu od powszechnych typów wzmocnień, takich jak laminaty wzmocnione włóknami ciągłymi, szklanym lub węglowymi, wsady ze stalowym kordem zapewniają integralność formowanych elementów w przypadku kolizji. Tym samym ten typ wzmocnień wyznacza nową klasę wydajności.

Wcześniejsza technologia opierała się na produkcji elementów termoplastycznych wzmocnionych matą szklaną przy pomocy formowania ciśnieniowego. W tej chwili firmy, skupiają się na klasycznej metodzie formowania wtryskowego elementów wzmocnionych stalowym kordem.

Produkcja części z tworzyw sztucznych wzmocnionych stalowym kordem


Bekaert oferując swe doświadczenie w zakresie produkcji włókien stalowych, natomiast voestalpine Plastics Solutions odpowiedzialna jest za procesy przetwarzania i produkcji części przy pomocy formowania wtryskowego. Zadaniem BASF jest natomiast opracowanie metod połączenia zderzeniowo odpornych tworzyw poliamidowych wzmocnionych długimi lub krótkimi włóknami z linii produktów Ultramid z zapraskami stalowych włókien.

Jednocześnie BASF powiększa swoją bazę wiedzy w zakresie przewidywania właściwości elementów poprzez zwiększenie możliwości Ultrasim, czyli swego uniwersalnego narzędzia symulacji komputerowej, poprzez zastosowanie metod odwzorowania i modeli tworzyw do nowych materiałów kompozytowych. Wykorzystanie poliamidu jako spoiwa daje możliwość tworzenia nie tylko elementów ruchomych samochodu, ale również całego szkieletu nadwozia poddawanemu procesowi powlekania elektrolitycznego.

Zastosowanie koncepcji EASI w przypadku tworzyw wzmocnionych stalowym kordem zapewnia elementom formowanym wtryskowo zachowanie strukturalnej integralności. Tak więc części EASI, mimo uszkodzenia podczas wypadku, nadal są w stanie zaabsorbować energię i przenieść ją do środka struktury. Jest to znacząca innowacja w porównaniu do formowanych tworzyw sztucznych z konwencjonalnym zbrojeniem, które zwykle łamią się podczas kolizji. Materiał jest więc przeznaczony do obszarów, które są odpowiedzialne za absorpcję i równomierne rozłożenie energii zderzenia. Tak wysoki poziom wydajności niemożliwy jest do osiągnięcia z innymi rodzajami technologii wzmocnień. Elementy samochodu, w których te właściwości mogą być szczególnie korzystne to zderzaki, bagażniki, maski, a także komponenty szkieletu nadwozia.

Formowanie wtryskowe materiałów termoplastycznych takich jak Ultramid, pozwala na łatwą produkcję bardzo złożonych kształtów, a wysoki poziom zautomatyzowania procesów przetwarzania tworzyw umożliwia produkcję na bardzo dużą skalę. Możliwe ma być dzięki temu takie połączenie poliamidowego formowania wtryskowego wraz z wzmocnieniem stalowym kordem, które otworzy drogę do produkcji elementów samochodu zachowujących swoją funkcję ochronną i strukturalną integralność, jednocześnie równomiernie rozpraszających energię zderzenia.

Czytaj więcej: