Przewidywana dynamika cen polimerów w trzecim kwartale 2024 roku

Ze względu na letnia wakacje, stagnacja niskich cen potrwa prawdopodobnie do 4-6 tygodni, od początku czerwca do połowy lipca. Oczekuje się, że intencje zakupowe i aktywność przetwórców wzrosną pod koniec lipca, zarówno ze względu na oczekiwanie wyższych cen, jak i zbliżający się sezon jesienny. W rezultacie w ciągu sierpnia i września spodziewamy się już wzrastających cen.

Wraz z nadejściem jesieni popyt zapewne wzrośnie już na początku sierpnia, a ceny zaczną rosnąć. Wzrost cen potrwa prawdopodobnie do początku października, czy też można by powiedzieć, że październikowa podwyżka już nie dojdzie do skutku ze względu na brak popytu.
Jak długo utrzymają się te wahania cen? Dopóki coś znacząco się nie zmieni w gospodarce europejskiej. Z jednej strony potrzebne byłoby znaczne ożywienie popytu, aby ceny zaczęły trwale rosnąć, czy też aby długość fali wzrosła. Ożywienie popytu wymaga jednak nie tylko niższej inflacji i spadających stóp procentowych; ważne byłoby, aby wiara klientów w przyszłość obróciła się w pozytywnym kierunku.


img-0715

Z drugiej strony, europejska produkcja polimerów powinna zostać zmniejszona o prawie 20% w 2024 r. w porównaniu z rokiem 2021. Jest to bardzo wysoka liczba i nie jest nawet możliwa w perspektywie krótkoterminowej. Kilku europejskich producentów polimerów zdało sobie jednak sprawę z sytuacji i pojawiają się doniesienia o zamykaniu instalacji krakingu, po którym nastąpi zatrzymanie mocy produkcyjnych polimerów w perspektywie średnioterminowej, głównie w Europie Zachodniej.

Spodziewamy się również istotnych zmian w strukturze podaży w Europie Środkowej. Zachodnio-europejscy producenci polimerów prawdopodobnie zwiększą swoją obecność w naszym regionie, ponieważ rynek ten ma wyraźny potencjał wzrostu. Niektórzy duzi europejscy producenci polimerów zamierzają utworzyć nowe centra logistyczne w Europie Środkowej w 2024 roku. Podobne plany mają również duże międzynarodowe firmy handlowe. Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do trendów w Europie Zachodniej, w nadchodzących latach spodziewana jest rozbudowa mocy produkcyjnych PP i HDPE w regionie Europy Południowo-Środkowej (SCE), co doprowadzi do restrukturalizacji rynku w Europie Środkowej.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że musimy teraz żyć z wahaniami i zmiennością cen. Ważne jest, aby dobrze zidentyfikować fazy cykli; kupować we właściwym czasie i w wystarczających ilościach.

László Bűdy, Managing Director, myCeppi


Czytaj więcej:
Analiza 400
Rynek 1102
Polimery 208