Przychody Grupy Azoty wzrosły dzięki konsolidacji

Segment Chemia w roku 2013 wygenerował przychody ze sprzedaży zewnętrznej na poziomie blisko 2,4 mld zł. Wyższe o ponad 60 proc. przychody nie zdołały poprawić marży, która wskutek spadających ceny alkoholi OXO, pigmentów oraz plastyfikatorów zanotowała spadek z poziomu 7 proc. rok do roku. Pozytywny trend cenowy na rynku chemicznym został za to wykorzystany w sprzedaży melaminy. Za sprawą ograniczonej podaży produktu ze względu na awarie innych graczy na rynku zwłaszcza w I połowie roku udało się zrealizować wyższe ceny o blisko 23 proc. Pozytywny wpływ na marże w chemii miały także spadające ceny surowców jak ilmenit i szlaka tytanowa wykorzystywanych do produkcji bieli tytanowej.

Niższe zyski netto mimo globalnego zwiększenia przychodów dobrze obrazuje analiza wkładu poszczególnych spółek do całkowitych zysków grupy. W ujęciu jednostkowym tarnowska spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 44 mln zł (wobec 251 mln zł w roku poprzednim), przy przychodach na poziomie 1,8 mld zł (2 mld zł w roku 2012). Puławska spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 305 mln zł (487 mln zł w roku 2012), przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 3,8 mld zł wobec blisko 4 mld zł w roku ubiegłym. Spółka z Polic osiągnęła za rok 2013 zysk netto na poziomie 50 mln zł (wobec 102 mln zł w roku poprzednim), przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 2,5 mld zł (3 mld zł w roku 2012). Kędzierzyńska spółka osiągnęła za rok 2013 zysk netto na poziomie 85 mln zł (wobec 116 mln zł w roku poprzednim), przy przychodach ze sprzedaży na poziomie blisko 2,1 mld zł (2,2 mld zł w roku 2012). Jak podkreśla prezes Grupy, synergie osiągnięte dzięki konsolidacji wynoszą ok. 90 mln zł.

Ważnym obszarem w działalności Azotów są inwestycje - w roku 2013 łączne wydatki inwestycyjne w Grupie Azoty wyniosły blisko 670 mln zł przy zaplanowanym budżecie inwestycyjnym przekraczającym 900 mln zł.

Do kluczowych wydarzeń w działalności spółki należy kontynuowanie współpracy z Lotosem i Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi w sprawie realizacji projektu petrochemicznego, rozpoczęcie współpracy z nowymi partnerami dotyczącymi surowców, m.in. KGHM, inwestycje w Senegalu oraz zakup Siarkopolu oraz włączenie spółki do nowego indeksu giełdowego WIG 30.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8