Puławy coraz bliższe kupna Anwilu

Puławy coraz bliższe kupna Anwilu
Zakłady Azotowe Puławy i PKN Orlen przeszły do fazy wyłącznych negocjacji w sprawie zakupu akcji Anwil.

Po analizie ofert złożonych w procesie sprzedaży pakietu 84,79 proc. akcji Anwil S.A. odbyciu dodatkowych rozmów i otrzymaniu zrewidowanych warunków cenowych i pozacenowych, Zakłady Azotowe Puławy S.A. uzyskały od PKN Orlen wyłączność negocjacyjną do 30 czerwca 2010 r. na uzgodnienie wszystkich istotnych warunków transakcji.

We wspólnej ocenie obu spółek, okres wyłączności negocjacyjnej powinien pozwolić na dokonanie uzgodnień pomiędzy stronami w zakresie wszystkich istotnych warunków Transakcji. Uzgodnienia będą obejmowały m.in. ostateczną cenę, zagadnienia dotyczące niektórych aktywów Anwil oraz zasady współpracy Anwil z PKN Orlen w przyszłości, a także zapisy dokumentacji pozwalającej na podpisanie umowy sprzedaży akcji. W przypadku braku porozumienia w kluczowych sprawach strony zakończą negocjacje.

Grupa Anwil jest znaczącym producentem nawozów i największym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej producentem polichlorku winylu. W 2009 r. Anwil wygenerował ponad 2,5 mld zł przychodów i zysk netto w wysokości 66 mln zł, co czyni go najbardziej rentowną spółką w sektorze wielkiej syntezy chemicznej w Polsce w ostatnim roku.

Czytaj więcej: Przejęcia 183 Rynek 830

brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska