Rada Grupy Azoty obradowała w Tarnowie

Rada Grupy Azoty obradowała w Tarnowie
17 września w Tarnowie odbyło się drugie spotkanie Rady Grupy Azoty, ciała powołanego do życia w grudniu ub.r. Głównymi tematami obrad były podsumowanie dotychczasowych działań konsolidacyjnych, analiza aktualnej pozycji Grupy Azoty oraz strategia rozwoju do 2020 roku.

W spotkaniu po raz pierwszy udział wzięli nowi członkowie Rady, nominowani przez Pawła Jarczewskiego, prezesa zarządu Grupy Azoty: Marek Zatorski, członek zarządu Grupy Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. oraz Zbigniew Snopkiewicz, członek zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" SA.

Podczas wystąpień zaprezentowano efekty procesu konsolidacji oraz plany rozwoju Grupy Azoty w przyszłości. Marek Kapłucha oraz Andrzej Skolmowski podsumowali efekty synergii, wynikające z połączenia Grupy Azoty SA z Puławami. Rezultatem tych działań jest między innymi realizacja Programu Doskonałości Operacyjnej AzotyPRO, który ma przynieść korzyści finansowe, wzmocnić integrację spółek oraz wpłynąć na poprawę kultury organizacyjnej oraz innowacyjne podejście do rozwoju.

Program Doskonałości Operacyjnej jest istotnym elementem strategii całej grupy kapitałowej. Operacjonalizację strategii zaprezentował Paweł Jarczewski, przedstawiając kluczowe założenia dokumentu w odniesieniu do aktualnej pozycji spółki na rynkach Polski, Europy oraz świata. Poza Programem AzotyPRO, Jarczewski skupił się na rozwoju organicznym oraz fuzjach i przejęciach.

- Oczekujemy, że realizacja strategii przyniesie Grupie Azoty wymierne korzyści, przede wszystkim w postaci oszczędności wynikających z realizacji Programu Doskonałości Operacyjnej - mówił Jarczewski. - Szacujemy, że wyniosą one około 300 mln zł rocznie. Planujemy również, w ramach rozwoju organicznego, przeznaczyć 7 mld złotych na inwestycje.

Rada Grupy powołana została w grudniu 2013 r. w drodze uchwały zarządu Grupy Azoty SA. W jej skład wchodzą członkowie zarządów Grupy Azoty S.A. i spółek zależnych oraz dyrektor zarządzający Grupy Azoty SA. Organ, powołany w ramach realizowanego procesu konsolidacji, posiada kompetencje doradczo-opiniująco-inicjujące.Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8