Radpol podsumował 2007 rok


Sierpień 2007
  • Podpisano kontrakt na dostawę nowoczesnych maszyn do produkcji rur termokurczliwych z holenderską firmą INHOL BV PTL Brand. Wartość umowy wyniosła prawie 1,4 mln euro. Nowa inwestycja pozwoli na uruchomienie nowoczesnej technologii rozdmuchu rur termokurczliwych dedykowanych branży energetycznej i ciepłowniczej.

Wrzesień 2007
  • Zakończono proces wdrażania nowych typów mieszanek do produkcji masowej. W ramach sfinalizowanego projektu Radpol opracował własną recepturę na materiały dla energetyki średnich napięć do 20kV, co pozwala na dalsze poszerzenie asortymentu w tym segmencie.

  • Zakończono prace w ramach projektu, mającego na celu udoskonalenie technologii wykorzystywanej przy produkcji rur termokurczliwych. Projekt dotowany był przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. W ramach badań opracowano nowe typy materiałów przeznaczonych do wyrobu rur cienkościennych, znacznie podnoszących jakość oferowanych produktów.

Październik 2007
  • Rozpoczęto realizację pierwszego etapu rozbudowy zakładu produkcyjnego. Obok obecnie istniejącego zakładu budowane są dwie nowe hale, składające się z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych. Łączna powierzchnia tych nowoczesnych obiektów wyniesie ok. 4,2 tys. mkw. Ukończenie budowy i oddanie do użytku powierzchni magazynowych planowane jest w pierwszym kwartale 2008 r., a części hali produkcyjnej w drugim kwartale 2008 r.

  • Zakończono projekt inwestycyjny obejmujący zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do wytłaczania rur cienkościennych o dużych średnicach. W ramach tej inwestycji Radpol otrzymał od Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwrot poniesionych nakładów w kwocie 0,99 mln zł. Wartość całej inwestycji wyniosła 2,046 mln zł.

  • W laboratorium badawczym OBRC SPEC SA przeprowadzono dodatkowe badania mające na celu sprawdzenie jakości muf Radpol dedykowanych branży ciepłowniczej. Potwierdzono, że złącza do rur preizolowanych firmy Radpol 10-krotnie przekraczają wymogi obowiązującej normy PN-EN 489. Tym samym produkowane przez spółkę mufy spełniają najwyższe europejskie wymagania w zakresie trwałości i niezawodności.

Listopad 2007
  • Radpol otrzymał nagrodę Pomorskiego Lidera Innowacji 2007 w kategorii średnich przedsiębiorstw. Kapituła nagrody wyróżniła Radpol za czołowy produkt firmy - mufę termokurczliwą sieciowaną radiacyjnie, przeznaczoną dla branży ciepłowniczej. Konkurs zorganizowała Agencja Rozwoju Pomorza w celu promocji przedsiębiorstw innowacyjnych, które swoim działaniem przyczyniły się do rozwoju województwa pomorskiego. Ponadto, komisja konkursowa przyznała spółce Radpol dodatkowy tytuł "Primus Inter Pares" - pierwszy pośród równych.

Grudzień 2007
  • Radpol dołączył do prestiżowego grona Gazel Biznesu 2007. Spółka została wyróżniona za bardzo dobre wyniki finansowe oraz dynamiczny rozwój. Ponadto, uznana została rzetelnym partnerem biznesowym. Konkurs zorganizowała redakcja Pulsu Biznesu przy współpracy z firmą Coface Poland, pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej.


brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska