Radpol podsumował 2007 rok

Radpol podsumował 2007 rok
Firma Radpol, lider polskiego rynku wyrobów termokurczliwych podsumowała właśnie ubiegły rok. Spółka może być zadowolona ze swoich osiągnięć. Nie tylko zadebiutowała na GWP, ale też z nawiązką zrealizowała zakładane przychody.

W 2007 r. spółka odnotowała 6,82 mln zł zysku netto, tym samym zwiększając go o 57,65 proc. w porównaniu z 2006 r. Przychody ukształtowały się na poziomie 35,82 mln zł, co z kolei oznacza wzrost o 22,41 proc. w porównaniu z 2006 r. Tym samym Radpol osiągnął w minionym roku wyższą od zakładanej dynamikę sprzedaży i dynamikę zysku netto.

W samym tylko czwartym kwartale ubiegłego roku Radpol zwiększył zysk o niemal 64 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2006 r. Osiągną przychody na poziomie 9 mln zł, co oznacza wzrost o 8 proc. w stosunku do ostatniego kwartału 2006 r. Spółka charakteryzuje się też wysokimi wskaźnikami rentowności: rentowność operacyjna w 2007 roku wyniosła 20,32 proc., a rentowność netto 19,03 proc.

wyniki finansowe Radpolu w 2007 r.

- Nasze znakomite wyniki finansowe są efektem prowadzenia przemyślanej i racjonalnej strategii rozwoju spółki. Systematycznie wdrażamy nowe projekty i modernizujemy park maszynowy, co znacznie podnosi konkurencyjność na rynku. Szczególnie zależy nam na zwiększeniu udziałów w wyrobach dla energetyki i ciepłownictwa, gdyż segmenty te mają duży potencjał wzrostu. Jesteśmy przekonani, że nasze działania pomogą nam istotnie zwiększyć sprzedaż na rynku polskim i na rynkach zagranicznych" - mówi Andrzej Sielski, prezes zarządu Radpol.

Najważniejsze wydarzenia w spółce w 2007 roku
Kwiecień 2007
  • Zawarto umowę z rosyjskim Instytutem Fizyki Nuklearnej na dostawę drugiego akceleratora o energii 4,5 MeV. RADPOL będzie wykorzystywał drugi akcelerator elektronowy na skalę przemysłową do produkcji wyrobów termokurczliwych.

  • Uruchomiono innowacyjną linię technologiczną do produkcji rur wykorzystywanych w branży ciepłowniczej. Wartość inwestycji wyniosła 2 mln zł i została dofinansowana w 50 proc. przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Maj 2007
  • Podpisano kontrakt na modernizację technologii sieciowania rur stosowanej z wykorzystaniem obecnego akceleratora z firmą ANIRO Engineering Sp. z o.o. Kontrakt dotyczył wykonania kompleksowego zespołu urządzeń współpracujących z istniejącą infrastrukturą. Wartość umowy wynosi 1,085 mln zł.

  • Radpol zadebiutował na GPW ceną 9,30 zł za akcje oraz 9,50 zł za PDA. Oferta publiczna spółki zakończyła się nadsubskrypcją w transzy indywidualnej na poziomie 97,16 proc.brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska