Raport "ReShaping Plastics" wzywa do systemowej zmiany w kierunku GOZ

Raport "ReShaping Plastics"…

Plastics Europe popiera płynące z nowego raportu wnioski o konieczności przyspieszenia systemowych zmian w kierunku cyrkularności i zeroemisyjności. Raport wzywa do stworzenia nowych ram prawnych zachęcających do inwestycji w innowacje na rzecz redukcji emisji.

Plastics Europe, stowarzyszenie reprezentujące producentów tworzyw sztucznych w Europie, z zadowoleniem przyjmuje nowy niezależny raport "ReShaping Plastics: Drogi Dojścia do Cyrkularnego i Neutralnego Klimatycznie Systemu Wykorzystania Tworzyw Sztucznych w Europie". Stowarzyszenie wspiera główne ustalenia raportu dotyczące konieczności szybszych zmian systemowych oraz bardziej intensywnej i efektywnej współpracy wszystkich uczestników europejskiego systemu tworzyw i administracji, jednocześnie zgadzając się, że cyrkularność jest najważniejszą średnio-terminową drogą transformacji przemysłu tworzyw. By wesprzeć ustalenia i wdrażanie wniosków raportu oraz dalsze przyspieszenie zmian, Plastics Europe proponuje pakiet środków, w tym wsparcie rekomendacji dot. stworzenia nowych i sprzyjających ram prawnych, które będą stanowiły zachętę dla inwestycji i innowacji poprzez tworzenie klimatu twórczej konkurencji.

Ogłoszony dziś raport “Reshaping Plastics” został przygotowany przez SYSTEMIQ przy wsparciu niezależnego Komitetu Sterującego i Zespołu Ekspertów składających się z reprezentantów instytucji unijnych, NGO, środowiska naukowego oraz przemysłu. Raport został zlecony przez europejskich producentów tworzyw sztucznych, aby pomóc jak najskuteczniej reagować na wyzwania związane z odpadami tworzyw i z nasileniem kryzysu klimatycznego. Celem opracowania była krytyczna ocena bieżących postępów i analiza możliwych sposobów działania, które pozwoliłyby przyspieszyć w Europie zamknięcie obiegu tworzyw i osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Raport zawiera analizę różnych scenariuszy opracowanych na podstawie publicznie dostępnych danych dotyczących - już realizowanych, bądź będących w przygotowaniu - innowacji, zobowiązań i rozwiązań legislacyjnych. Opracowanie prognozuje również, jaką rolę te różne elementy, włączając nowe powstające technologie, będą mogły odegrać w dłuższej perspektywie.

Raport potwierdza, że cyrkularność jest główną siłą napędową redukcji emisji w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Podkreśla, że należy uruchomić wszystkie możliwe działania w całym łańcuchu wartości tworzyw, tj. m.in. wykorzystanie recyklingu mechanicznego i chemicznego, wykorzystanie surowców alternatywnych, w tym surowców biopochodnych, czy wreszcie projektowanie wyrobów z myślą o recyklingu i ponownym wykorzystaniu. Należy tu również uwzględnić dostęp do odpowiednich źródeł niskoemisyjnej jak i odnawialnej energii.

Według raportu szybsze zmiany systemowe w perspektywie krótko- i długoterminowej wymagają znacznych inwestycji w sektorze prywatnym i publicznym, dalszych innowacji technologicznych, nowej infrastruktury i nowych modeli biznesowych. Jednocześnie autorzy opracowania potwierdzają, że zastępowanie tworzyw sztucznych innymi materiałami w bardzo niewielkim stopniu przyczynia się do osiągnięcia zeroemisyjnści.

- Branża tworzyw sztucznych ma do odegrania ważną rolę w zmniejszaniu emisji, redukcji odpadów i zwiększeniu cyrkularności. Najwyższa pora, by zastąpić surowce kopalne surowcami z odzysku, które mają znacznie mniejszy ślad węglowy. Nowy raport prezentuje różne scenariusze, dzięki którym możemy osiągnąć ten cel. Dokładnie je przeanalizujemy, ale oczywiście nie mamy jeszcze wszystkich odpowiedzi na wyzwania, z którymi się mierzymy. Dlatego popieramy zawarte w raporcie wezwanie do bardziej intensywnej i efektywnej współpracy z całym łańcuchem wartości i legislatorami - mówi dr Marcus Steilemann, prezes Plastics Europe.

- Duże znaczenie ma dla nas fakt, że w raporcie bezpośrednio wskazano, jak ważną rolę odgrywają tworzywa w dążeniu do osiągnięcia rozszerzonych unijnych celów w zakresie zeroemisyjności. Tworzywa pozwalają zmniejszyć emisje w różnych dziedzinach, jak budownictwo, motoryzacja, sektor opakowaniowy czy medyczny, są też nieodzowne w rozwoju technologii dla sektora energii odnawialnej - dodaje Steilemann.

reshaping-1200x628px
Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń
 

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych skupiające ponad 100 firm członkowskich, w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Polska