Raport na temat perspektyw światowego rynku chemicznego


Zagrożeniem jest dynamiczny rozwój azjatyckich gospodarek. Chiński przemysł chemiczny nadal charakteryzuje się mniejszym zaawansowaniem technologicznym, jednakże braki nadrabiane są niezwykle szybko. Do rynków, gdzie odnotowano gwałtowny wzrost, dołączyła także Afryka, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Europa Wschodnia i Rosja. Kraje te stanowią szczególnie dużą konkurencję w przypadku produkcji produktów podstawowych, gdzie mniejsze know-how nie stanowi bariery wejścia na rynek.

Silna konkurencja wymusiła restrukturyzację amerykańskich i europejskich firm, które oprócz zwiększenia specjalizacji musiały dokonać repozycjonowania własnej oferty. Koncentracja na kluczowych aspektach działalności umożliwiła konkurencję z nowymi rynkami.

Efektem zwiększonej konkurencji było wykształcenie silnych tendencji konsolidacyjnych pomiędzy dużymi podmiotami, a także wcielanie mniejszych przedsiębiorstw w struktury większych organizacji. Trend ten zyska na znaczeniu jeszcze bardziej w nadchodzących latach. W przypadku przedsiębiorstw europejskich na obciążenia finansowe wpływ ma także pakiet legislacyjny REACH, wymuszający rejestrację substancji chemicznych. Koszt wprowadzenia REACH nie jest dokładnie możliwy do przewidzenia, jednakże pesymistyczny scenariusz przewiduje, że ogólny długoterminowy koszt zdecydowanie przekroczy oszacowane przez Unię Europejską 2,8 miliarda euro w terminie 11 lat i 5,2 miliarda w terminie 15 lat.

Raport na temat perspektyw światowego rynku chemicznego

Charakterystyka indywidualnych rynków Europy Zachodniej i USA
Cechą charakterystyczną nowoczesnego przemysłu chemicznego w krajach Europy Zachodniej i USA jest jego międzynarodowy charakter. Na jego aktualną kondycję istotny wpływ mają takie czynniki, jak ceny surowców (ropy naftowej i gazu), globalna koniunktura gospodarcza - regulująca popyt na gotowe produkty i konkurencja ze strony wschodzących gospodarek.

Każdy z poszczególnych rynków charakteryzują indywidualne czynniki, wpływające na perspektywy i możliwości rozwoju, jakie mogą one zaoferować tj. zwyczaje, tradycje, silne i słabe strony każdego z krajów oraz szanse i zagrożenia jakie mogą spotkać przedsiębiorstwa w przypadku prowadzenia współpracy i planowania inwestycji.

Ok. 10 proc. europejskiej produkcji generuje przemysł niemiecki, pozycjonowany jako pierwszy w Europie i czwarty na świecie. Rynek jest zdominowany przez kilka dużych przedsiębiorstw o globalnym zasięgu i jest źródłem wielu innowacji, dzięki wysokim nakładom na inwestycje z zakresu R&D (Research and Development).

Perspektywy sektora przedstawiają się optymistycznie dzięki przewidywanemu wzrostowi produkcji powyżej średniej europejskiej. Udany proces restrukturyzacji przedsiębiorstw umożliwił większą ich specjalizację. Mniejsze i średnie przedsiębiorstwa przeniosły swoje możliwości produkcyjne do krajów Europy Wschodniej oraz Azji i mają możliwość sprzedawania swoich produktów na tamtejszych rynkach. Duża część produkcji przeznaczana jest na eksport, a sam przemysł jest w dużym stopniu energochłonny.

Drugim krajem, gdzie przemysł chemiczny jest najbardziej rozwinięty, jest Francja. Posiada ona ugruntowaną pozycję na globalnym rynku, a procesy restrukturyzacyjne są w wysokim stopniu zaawansowane. 62 proc. francuskiej produkcji przeznaczone jest na eksport. Przewidywany wzrost produkcji w 2008 r. powinien plasować się na poziomie 3,1 proc. Dla kondycji francuskiego przemysłu szczególne znaczenie ma globalna sytuacja gospodarcza i ceny surowców - głównie ropy naftowej.