Raport na temat perspektyw światowego rynku chemicznego


Globalny wzrost cen ropy ma silny wpływ na koszty produkcji w branży chemicznej, jednakże te mogą być zawsze przerzucone na pozostałych uczestników łańcucha, co w efekcie daje wyższe ceny rynkowe gotowych produktów. Wysoka cena ropy i wyższe koszty działalności stają się szczególnie groźne dla przedsiębiorstwa, gdy istnieją inne dodatkowe czynniki mające wpływ na ograniczenie płynności finansowej. Utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży wiąże się ze znacznymi ustępstwami ze strony dostawców w kwestii terminów regulowania należności. Silne powiązanie pomiędzy eksportem i wydłużeniem terminów płatności, przejawiło się krytycznym stanem płynności finansowej w skali globalnej, co ostatecznie wpłynęło na zastopowanie tempa rozwoju całej branży. Konieczność wypracowania zysku, pod presją większego obciążenia finansowego, zdecydowanie wpłynęła na terminy regulowania należności w Europie Zachodniej i USA. Dłuższe okresy oczekiwania na spłatę należności stają się standardem, a konieczność dostosowania się do tych warunków leży po stronie przedsiębiorstw, które powinny odpowiednio zabezpieczać własne środki.

Akceptacja dłuższych terminów spłat wiąże się ze wzrostem częstotliwości występowania takich zjawisk jak wyłudzenia, kiedy to odbiorca towaru od początku zawiązania transakcji nie ma intencji płacić za otrzymany towar. Im dłuższy standardowy termin oczekiwania na zapłatę, tym powszechniej występuje to zjawisko. Biorąc pod uwagę średnie wydłużenie tego okresu z 50 do 59 dni dla przemysłu chemicznego w państwach zachodnioeuropejskich, zagrożenie utratą środków staje się wyjątkowo aktualne. Coraz częściej występuje konieczność zarządzania bezpieczeństwem przepływu finansowego w przedsiębiorstwie przy pomocy specjalistycznych instytucji jak na przykład towarzystwa ubezpieczeniowe, oferujące usługę ubezpieczenia kredytu kupieckiego.

Raport na temat perspektyw światowego rynku chemicznego

Zabezpieczenie transakcji poprzez ubezpieczenie należności
Narzędziem umożliwiającym zachowanie płynności finansowej w przypadku nieuzyskania należności od kontrahenta jest ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Skorzystanie z niego daje możliwość zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, udoskonalenia wewnętrznych procesów kontroli odzyskiwania należności, a także doboru grupy pewniejszych kontrahentów.

Ubezpieczyciele kredytu kupieckiego mogą ostrzec przedsiębiorcę przed zatorami finansowymi (powstającymi np. w następstwie nieszczęśliwych wypadków lub faktycznych prób wyłudzenia), a zatem w pozytywny sposób pomagają utrzymać łańcuch przepływu towarowego. W przypadku łańcucha działającego pod dużym obciążeniem, o globalnym zasięgu, bezpośrednio obejmującego wszystkich przedsiębiorców zaangażowanych w jego tworzenie - utrzymanie optymalnej płynności finansowej na wszystkich kluczowych etapach, ma krytyczne znaczenie dla całej jego kondycji. Takim łańcuchem jest międzynarodowa, globalna sieć, jaką tworzy nowoczesny przemysł chemiczny.