Raport na temat perspektyw światowego rynku chemicznego


Silna konkurencja w postaci państw azjatyckich, a w szczególności Chin, wysokie ceny ropy i surowców do produkcji w jeszcze większym stopniu zwiększają obciążenia finansowe przedsiębiorców. Z tego powodu w najbliższych latach wzrośnie liczba upadłości. W średnim i długim terminie potencjał rozwojowy przemysłu chemicznego przedstawia się optymistycznie.

Wraz ze wzrostem populacji i systematyczną poprawą warunków życia rośnie zapotrzebowanie na produkty o wyższej jakości. Nowe, wschodzące rynki azjatyckie stanowią silną konkurencję, a jednocześnie generują bardzo duży popyt. Azja stała się największym importerem produktów chemicznych.
Konkurencja jest szczególnie intensywna w przypadku artykułów podstawowych, gdyż głównym czynnikiem warunkującym sukces jest ograniczenie kosztów produkcji, a know-how jest mniej wymagane. Europejskie przedsiębiorstwa specjalizują się w bardziej zaawansowanym systemie produkcji, dostosowanym bezpośrednio do wymagań konkretnego klienta, który trudniej jest substytuować.

Czynnikiem mającym decydujący wpływ na koszty produkcji to koszty siły roboczej, zdecydowanie wyższe w Europie i Stanach Zjednoczonych niż na konkurencyjnych wschodzących rynkach. Utrzymanie silnej pozycji na rynku możliwe będzie tylko w przypadku koncentracji na innowacjach i oferowaniu produktów możliwie najlepszej jakości. Aktualnie europejski przemysł chemiczny jest potentatem w kwestii przeznaczania środków na badania i rozwój.

Raport na temat perspektyw światowego rynku chemicznego

Dzięki analizie struktury rynków chemicznych poszczególnych państw widać ich silne uzależnienie od globalnej koniunktury i sytuacji ekonomicznej. Dynamiczny wzrost nowych konkurentów stanowi dla nich szczególne wyzwanie. Nowe zagrożenia niesie ze sobą otwarcie się nowe rynki w państwach wschodzących. Utrzymywanie pozycji na silnie zglobalizowanym rynku, o bardzo rozbudowanym łańcuchu zależności wymaga prowadzenia działalności w coraz trudniejszych warunkach. Rosnąca presja dotycząca redukcji kosztów, wysokie ceny surowców oferowanych przez ograniczoną pulę państw, konieczność ciągłego udoskonalania procesów stanowi poważne zagrożenie dla przedsiębiorców.

Wpływ kondycji przemysłu chemicznego na bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw
Jednym z istotniejszych zagadnień uwarunkowanych dynamiką rozwoju rynku jest bezpieczeństwo transakcji, mające fundamentalny wpływ na przepływ towarowy. Zdolność do zachowania płynności finansowej i realizacji transakcji w dobie globalnego rozprzestrzenienia łańcucha przepływu towarowego jest krytycznym aspektem działalności firmy. Istotne pytania to: jakie zagrożenia i możliwości wiążą się z prowadzeniem wymiany handlowej z poszczególnymi krajami, a także jakimi metodami można zarządzać własnym ryzykiem w celu skutecznego włączenia się do globalnego obrotu? Badanie przeprowadzone przez firmę Atradius uwzględniło także takie parametry charakteryzujące przemysł chemiczny poszczególnych państw jak zwyczaje i praktyki związane z regulacją należności.