Recyklerzy popierają rezulucję PE w sprawie odpadów

Recyklerzy popierają rezulucję PE w sprawie odpadów
Przyjęta przed tygodniem rezolucja członków Parlamentu Europejskiego w sprawie zaostrzenia polityki wobec odpadów z tworzyw sztucznych spotkała się z uznaniem przedstawicieli stowarzyszenia Plastics Recyclers Europe.

- Przyjęcie raportu jest kolejnym krokiem w stronę zmian na rynku podjętym przez politycznych przedstawicieli obywateli Unii Europejskiej - powiedział Tom Emans, prezydent PRE. - Uchwała dowodzi, że członkowie PE doskonale zdają sobie sprawę z ograniczeń stojących przed recyklingiem tworzyw sztucznych.

Tom Emans podkreślił, że "obecnie Komisja Europejska posiada wsparcie Parlamentu Europejskiego w przyjęciu ambitnych propozycji prawnych, które zapewnią zrównoważony rozwój w obszarze wyrobów z tworzyw".

W wydanym oświadczeniu, PRE wypowiada się także z aprobatą o sposobie, w jaki autorzy rezolucji potraktowali wyzwania związane z biotworzywami. Z jednej strony stanowią one bowiem pewną alternatywę dla tradycyjnych tworzyw. Z drugiej jednak strony, należy przeprowadzić ewaluację zagadnienia zrównoważonego rozwoju w przypadku biotworzyw. Ponadto ważnym problemem jest także kwestia końca cyklu życiowego tego typu materiałów, która powinna być uregulowana na poziomie unijnym.

Przedstawiciele PRE zwracają w końcu uwagę na problem recyklingu w przypadku aplikacji o długim cyklu życiowym, bardziej wymagających aniżeli w przypadku produktów o krótszym cyklu. Kwestia ta, zdaniem stowarzyszenia, wciąż wymaga uregulowania.