Restrukturyzacja Grupy Ciech przynosi efekty

Restrukturyzacja Grupy Ciech przynosi efekty
Dane zawarte w opublikowanym 15 maja sprawozdaniu kwartalnym Grupy Ciech są optymistyczne. Zysk EBITDA wyniósł w I kwartale br. 132 mln złotych - w IV kwartale 2012 roku wyniósł on 70 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego - 134 mln zł. Przychody wyniosły 993 mln złotych, wobec 1 020 mln w IV kw. 2012 i 1 172 mln w I kwartale 2012. Co istotne, zysk netto wyniósł 45 mln złotych, wobec 68 mln zł straty w ubiegłym kwartale i 10 mln w I kwartale ubiegłego roku.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, dobre wyniki osiągnięte w I kwartale mają podstawę w dobrej kondycji segmentu sodowego. Generuje on ok. 75 proc. zysku operacyjnego powiększonego o wartość amortyzacji.

- Za nami kolejny kwartał wytężonej pracy nad poprawą rentowności Grupy, która przynosi wymierne efekty w postaci rosnącej rentowności operacyjnej - mówi Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech SA. - Przed nami dalsza ciężka praca, której efekty będą widoczne w kolejnych kwartałach.

Wyniki operacyjne i zysk netto osiągnęły poziom powyżej konsensusu rynkowego. Ich wielkości nie pomniejszyła wyjątkowo długa zima, negatywnie wpływająca na sprzedaż środków ochrony roślin. Osiągnięte zostały mimo wyłączenia części mocy produkcyjnych w segmencie szklarskim w Skandynawii oraz niskich cen sprzedaży w rumuńskich zakładach sodowych US Govora.

- Sytuacja naszych rumuńskich zakładów to kolejne wielkie wyzwanie stojące przed Grupą Ciech - mówi Dariusz Krawczyk. - Konieczna jest dalsza głęboka restrukturyzacja naszych zagranicznych spółek tak w Rumunii jak i w Niemczech. Czeka nas ciężka praca w tym obszarze oraz trudne decyzje.

Grupa Ciech kontynuuje program głębokiej restrukturyzacji. Realizowane inicjatywy obejmują projekty poprawy efektywności i rentowności produkcji, dezinwestycji aktywów nieoperacyjnych i restrukturyzacji zatrudnienia realizowane w polskich i zagranicznych spółkach Grupy Ciech. Jednocześnie Grupa planuje rozwój mocy produkcyjnych w polskich zakładach sodowych, przy czym projekt ten jest uzależniony od możliwości włączenia części zakładów do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska