Restrukturyzacja Grupy Ciech przynosi efekty

Restrukturyzacja Grupy Ciech… Dane zawarte w opublikowanym 15 maja sprawozdaniu kwartalnym Grupy Ciech są optymistyczne. Zysk EBITDA wyniósł w I kwartale br. 132 mln złotych - w IV kwartale 2012 roku wyniósł on 70 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego - 134 mln zł. Przychody wyniosły 993 mln złotych, wobec 1 020 mln w IV kw. 2012 i 1 172 mln w I kwartale 2012. Co istotne, zysk netto wyniósł 45 mln złotych, wobec 68 mln zł straty w ubiegłym kwartale i 10 mln w I kwartale ubiegłego roku.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, dobre wyniki osiągnięte w I kwartale mają podstawę w dobrej kondycji segmentu sodowego. Generuje on ok. 75 proc. zysku operacyjnego powiększonego o wartość amortyzacji.

- Za nami kolejny kwartał wytężonej pracy nad poprawą rentowności Grupy, która przynosi wymierne efekty w postaci rosnącej rentowności operacyjnej - mówi Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech SA. - Przed nami dalsza ciężka praca, której efekty będą widoczne w kolejnych kwartałach.

Wyniki operacyjne i zysk netto osiągnęły poziom powyżej konsensusu rynkowego. Ich wielkości nie pomniejszyła wyjątkowo długa zima, negatywnie wpływająca na sprzedaż środków ochrony roślin. Osiągnięte zostały mimo wyłączenia części mocy produkcyjnych w segmencie szklarskim w Skandynawii oraz niskich cen sprzedaży w rumuńskich zakładach sodowych US Govora.

- Sytuacja naszych rumuńskich zakładów to kolejne wielkie wyzwanie stojące przed Grupą Ciech - mówi Dariusz Krawczyk. - Konieczna jest dalsza głęboka restrukturyzacja naszych zagranicznych spółek tak w Rumunii jak i w Niemczech. Czeka nas ciężka praca w tym obszarze oraz trudne decyzje.

Grupa Ciech kontynuuje program głębokiej restrukturyzacji. Realizowane inicjatywy obejmują projekty poprawy efektywności i rentowności produkcji, dezinwestycji aktywów nieoperacyjnych i restrukturyzacji zatrudnienia realizowane w polskich i zagranicznych spółkach Grupy Ciech. Jednocześnie Grupa planuje rozwój mocy produkcyjnych w polskich zakładach sodowych, przy czym projekt ten jest uzależniony od możliwości włączenia części zakładów do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Czytaj więcej:
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska