Rosyjski akcjonariat Azotów pod lupą KNF

Rosyjski akcjonariat Azotów pod lupą KNF
Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z transakcjami na akcjach Grupy Azoty. Kary pieniężne wynikające z naruszenia ustawy o ofercie publicznej mogą dotknąć spółki Norica Holding z Luksemburga, Vertco Ventures Limites oraz Omana Holdings Limited z Cypru.

Zarzuty wobec wymienionych spółek KNF formułuje na podstawie art. 97 ust. 1 pkt. 2, a naruszenia miałyby dotyczyć art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie publicznej. Chodziłoby więc o niedopełnienie obowiązku informacyjnego oraz działanie akcjonariuszy w porozumieniu.

Działalność spółki Norica Holding od dawna wywołuje w Polsce obawy, bowiem jest ona spółką zależną Acronu, rosyjskiego potentata w dziedzinie nawozów. Po nieudanej próbie przejęcia Azotów w 2012 roku rosyjski udziałowiec systematycznie powiększa posiadanych akcji GA - w czerwcu spółka poinformowała o przekroczeniu 20-procentowego progu udziałów. Wszczęcie jednoczesnego postępowania wobec trzech podmiotów sugeruje ich współudział w skupowaniu akcji na rzecz rosyjskiego udziałowca.

Komisja poinformowała również o wszczęciu postępowania przeciwko Raiffeisen Centrobank AG z Austrii wobec podejrzenia naruszenia art. 69 ustawy o ofercie publicznej (niedopełnienie obowiązku informacyjnego).

Choć sprawa możliwego zwiększania rosyjskich udziałów w Grupie Azoty budzi zrozumiałe emocje w polskim społeczeństwie, postępowania wszczęte przez KNF nie mają na celu zmiany w strukturze akcjonariatu Azotów, lecz mają przede wszystkim wymusić większą przejrzystość w obrocie akcjami.

"Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowań ma na celu kształtowanie świadomości prawnej poprzez utwierdzenie prawidłowych postaw wobec prawa oraz uświadomienie uczestnikom rynku kapitałowego, że KNF na bieżąco weryfikuje wykonywanie przez akcjonariuszy obowiązków określonych w art. 69 ustawy o ofercie publicznej - czytamy w komunikacie Komisji. - Wprowadzenie przez ustawodawcę szczegółowych przepisów zobowiązujących akcjonariuszy do precyzyjnego informowania o zaangażowaniu w spółkę publiczną i dalszych planach w stosunku do niej służy bowiem zwiększeniu transparentności rynku kapitałowego oraz zapewnia większy poziom ochrony inwestorów. Ponadto komunikat KNF ma stanowić dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego bodziec do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków informacyjnych".


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8