Rozporządzenie REACH na Forum Ekologicznym w Toruniu


- Co jednak szczególnie ważne, to fakt, że substancje produkowane lub importowane po 1 czerwca 2008 r., które nie zostaną zgłoszone w rejestracji wstępnej lub zarejestrowane do 1 grudnia 2008 r., mogą zostać uznane z datą wsteczną, czyli od 1 czerwca 2008 r. jako produkowane lub importowane nielegalnie - ostrzegali Andrzej Krześlak i Marcela Palczewska-Tulińsk.

Rejestracja musi być dokonana przez każdego producenta lub importera, a nie stowarzyszenie przemysłowe, gdyż nie ma ono właściwej osobowości prawnej. Stowarzyszenie branżowe może udzielić wsparcia firmom w przygotowywaniu dossier rejestracyjnego i może pomóc w koordynowaniu tego procesu. Stowarzyszenie może być również wskazane jako reprezentant firmy w rozmowach z innymi firmami na temat przygotowania wspólnego złożenia danych dotyczących właściwości substancji.

Warto też wiedzieć, że europejscy producenci rozpuszczalników węglowodorowych, współpracujący w ramach stowarzyszenia producentów rozpuszczalników węglowodorowych (HSPA - Hydrocarbon Solvents Producers Association), grupy sektorowej CEFIC, założyli już konsorcjum w ramach REACH. 12 firm, wchodzących w skład stowarzyszenia planuje współpracę, mającą na celu przygotowanie do grudnia 2009 r. zgodnych dokumentacji rejestracyjnych dla prawie 80 substancji podzielonych na dziewięć kategorii.

Członkowie ISOPA - europejskiej organizacji handlowej, reprezentującej producentów aromatycznych diizocyjanianów i polioli - głównych surowców do poliuretanów pracują nad kontraktem dotyczącym konsorcjum, który zostanie ukończony pod koniec tego roku. Przewiduje się, że dla każdego produktu i prekursora będzie jedno konsorcjum, w skład którego będą wchodziły tylko firmy zajmujące się jego produkcją.

Jeśli chodzi o ciekawostki dotyczące rejestracji wstępnej to na koniec września tego roku ich liczba osiągnęła poziom 402 854. Tymczasem w do Europejskiej Agencji Chemikaliów zakładano tylko 180 tys. wstępnych rejestracji do 1 grudnia br.

Dwa przedsiębiorstwa z Niemiec i Wielkiej Brytanii przedłożyły ponad
100 tys. zgłoszeń w ramach procedury masowej rejestracji wstępnej. Z Wielkiej Brytanii była to firma Azelis. W jej przypadku był to jednak czysty sabotaż. W efekcie tego postanowiono ograniczyć zbiorczą rejestrację substancji do 10 tys. na jedną firmę.

Biorąc pod uwagę liczbę kont i rejestracji wstępnych w podziale na kraje członkowskie to z Polski zarejestrowano dotychczas 223 konta i dokonano 1 859 rejestracji wstępnych. Dla porównania z Niemiec było to 1 886 kont i 141, 1 tys. rejestracji wstępnych.

Czytaj więcej: Prawo 234 Konferencje 199