Rury z tworzyw sztucznych w gospodarce wodnej

Rury z tworzyw sztucznych… Dzień Wody, obchodzony na całym świecie 22 marca, został ustanowiony w 1993 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi społeczeństw na problem zużycia wody, jednego z najbardziej strategicznych surowców naszych czasów. Jak podkreślają przedstawiciele Fundacji PlasticsEurope Polska, trudno wyobrazić sobie współcześnie rozsądne gospodarowanie zasobami wodnymi bez udziału produktów z tworzyw sztucznych.

Dzięki tworzywom sztucznym dostępne są różne rozwiązania, które umożliwiają wygodne, skuteczne i trwałe dostarczanie wody. Nowoczesne materiały polimerowe są także podstawą przełomowych technologii ochrony wody pitnej. Ma to szczególne znaczenie w krajach rozwijających się bądź dotkniętych klęskami żywiołowymi, gdzie konieczny jest tani dostęp do wody, oszczędności miliardów litrów wody pitnej oraz energii elektrycznej w systemach pompujących. Systemy dostarczania wody, wykonane z tworzyw sztucznych, umożliwiają transportowanie wody zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju nawet na dalekie odległości, bez wycieków, korozji, zanieczyszczenia glebą czy bakteriami; są one ponadto optymalne pod względem kosztów.

Na ogół nie docenia się dobrobytu wynikającego ze stosowania rur z tworzyw sztucznych. Konsumenci oczekują, że czysta woda pitna będzie nieprzerwanie dostarczana do domów i wymagają, aby ścieki były szybko i sprawnie z nich odprowadzane. Tymczasem rury z tworzyw sztucznych są opłacalnym z punktu widzenia kosztów sposobem spełnienia tych wymagań, a korzyści wynikające z ich użytkowania są wielorakie: środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Giętkie rury z tworzyw sztucznych są znacznie mniej narażone na uszkodzenia, niż rury sztywne. Systemy rurowe są tak zaprojektowane, aby do minimum ograniczyć ryzyko przeciekania na złączach. Ponadto są one energooszczędne - mały ciężar przekłada się na mniejsze zużycie energii podczas transportu, przeładunku i instalowania. Gładka powierzchnia wewnętrzna oznacza mniejsze opory przepływu, obniżając tym samym zużycie energii podczas procesów pompowania.

Rury z tworzyw sztucznych zapewniają bezpieczny i korzystny - z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju - sposób transportu cennej wody pitnej. Ich znaczenie dla ochrony środowiska, bezpieczeństwa zdrowotnego i ogólnego poziomu higieny społeczeństwa jest niezaprzeczalne; ich długi okres użytkowania, po którym następuje recykling, oznacza wieloletnią trwałość, przynoszącą korzyści dla środowiska.

Czytaj więcej:
Rury 100

Reportaże

Forum