Rury z tworzyw sztucznych w gospodarce wodnej

Rury z tworzyw sztucznych są ponadto rozwiązaniem zalecanym w zastosowaniach wymagających bardzo dużej czystości wody. Tworzywa sztuczne to materiał biologicznie odporny na działanie grzybów i bakterii. Wykonane z niego rury charakteryzują się doskonałą odpornością na korozję, ścieranie i oddziaływanie chemikaliów, a także bardzo dużą wytrzymałością na uderzenia. Tworzywowe systemy rurowe mają wieloletni okres użytkowania, a ich konstrukcja - pozwalająca ograniczać wycieki - przyczynia się do ochrony środowiska.
Systemy rurowe z tworzyw sztucznych zostały zatwierdzone do stosowania w kontakcie z wodą pitną. Na przykład wszystkie tworzywa sztuczne i wyroby z
tworzyw, mające zastosowanie do produkcji rur do wody pitnej zostały przebadane i umieszczone na liście materiałów spełniających normy CEN.

Warto podkreślić, iż dużą zaletą stosowania rur z tworzyw sztucznych jest możliwość ich łatwego rozróżniania. Mogą być oznaczane różnymi kolorami dla celów dystrybucji gazu lub wody, do zastosowania w instalacjach przemysłowych lub jako rury kanalizacyjne, w tryskaczach przeciwpożarowych itd.

Wszystkie tworzywa sztuczne używane do produkcji rur mają małą przewodność cieplną. Dzięki temu przy przesyłaniu cieczy rurami występuje bardziej równomierny rozkład temperatury, co zmniejsza także konieczność stosowania izolacji.

Dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu systemów rurowych z tworzyw sztucznych są bardzo pozytywne. Systemy te, jeśli zostały prawidłowo zainstalowane, mają ponad 100-letni okres użytkowania. Badania próbek rur pobranych z niektórych systemów użytkowanych już od 45 lat nie wykazały objawów dającej się zmierzyć degradacji.

Rury plastikowe są opłacalne w instalacji, użytkowaniu i utrzymaniu. Instalacja jest łatwa ze względu na małą masę i giętkość takich rur, a ich wysoka trwałość zmniejsza koszty konserwacji. Dlatego są one opłacalnym rozwiązaniem we wszystkich obszarach zastosowania rur.

Ze względu na giętkość plastikowe rury wytrzymują naturalne ruchy gruntu, można je także odkształcać, co ułatwia ewentualne naprawy. Poza tym pojedyncze odcinki rur można łączyć na różne sposoby. Ta różnorodność metod łączenia pozwala na dostosowanie plastikowych systemów rurowych do większości warunków występujących w terenie.

Rury z tworzyw sztucznych sprawdzają się doskonale transporcie szlamów - np. w przemyśle wydobywczym i w przypadku płynów o właściwościach ściernych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej. W nadchodzących dziesięcioleciach zapotrzebowanie wodę pitną znacząco wzrośnie, co dla wielu regionów świata stanie się sporym wyzwaniem. Stosowanie rur z tworzyw sztucznych oraz innych rozwiązań opartych na tworzywach polimerowych może znacząco pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Czytaj więcej: Rury 75 Tworzywa sztuczne 739