Rury z tworzyw sztucznych w kontaktach z wodą

Jeśli chodzi o nadzór nad projektowaniem i dezynfekcją termiczną materiałów, to zalecenia do projektowania można znaleźć w normie PN-EN 806-2 i innych przepisach krajowych. Dwie najważniejsze rzeczy, które pozwolą uniknąć namnażania się bakterii, to właściwe zaprojektowanie instalacji oraz dezynfekcja termiczna. Wiele instytucji certyfikacyjnych opracowało schematy odbioru instalacji wody pitnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa w zakresie możliwości pojawienia siê legionelli. Schematy te obejmują odbiór wstępny instalacji i coroczne kontrole, które zapewniają właściwy montaż i późniejsze funkcjonowanie systemu, w tym regularne próbkowanie i audyty wewnętrzne.

W przypadku, gdy instalacja musi spełniać warunek całkowitej odporności na dyfuzjê gazów (np. tlenu w instalacjach ogrzewania podłogowego), dostępny jest szeroki wybór wielowarstwowych rur z tworzyw sztucznych z wewnętrzną warstwą antydyfuzyjną ze specjalnego tworzywa lub aluminium. Zastosowanie takich rur całkowicie rozwiązuje problem dyfuzji gazów w instalacjach tworzywowych

Istotną cechą przy omawianiu systemów rurowych z tworzyw sztucznych jest wytrzymałość. Warto wiedzieć, że wytrzymałość materiałów polimerowych wykorzystywanych w instalacjach ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania znacznie przekracza poziom obciążeń podczas prac montażowych i od ciśnienia wewnętrznego podczas eksploatacji systemu. Wyniki szeroko prowadzonych badań i programy dopuszczające wyroby do stosowania potwierdzają te właśnie właściwości tworzyw sztucznych.

Dla każdego systemu rurowego z tworzyw sztucznych jednostki certyfikacyjne oceniają dostarczone krzywe regresji wskazujące dopuszczalne ciśnienie w założonym okresie eksploatacji w zależności od zakresu temperatur roboczych.

Krzywe te są określane w oparciu o wyniki intensywnych programów badawczych przeprowadzanych przez akredytowane laboratoria. Rury z tworzyw sztucznych, kiedy stosowane są odpowiednio do ograniczeń wynikających z krzywych regresji i przy uwzględnieniu stosunkowo wysokiego współczynnika bezpieczeństwa, doskonale znoszą wysokie temperatury przez długi okres czasu (zazwyczaj 50 lat i więcej).

Bardzo ważną rolę odgrywa też sprawa odporności na wysokie temperatury. Elastyczność rur z tworzyw termoplastycznych ułatwia montaż instalacji ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania. W zależności od wymaganego zakresu temperatur roboczych, producenci rur i kształtek oferują różne rozwiązania spełniające ścisłe wymagania odpowiednich norm ISO i EN. Stabilizatory dodawane do tworzyw są starannie dobierane, tak by spełnić wymagania zalecanych do stosowania procedur dezynfekcji termicznej.

Mówiąc o rurach z tworzyw sztucznych koniecznie trzeba zauważyć, że zjawisko korozji w tych rurach nie występuje. Powierzchnia wewnętrzna rur jest gładka i pozostaje taka przez cały czas. Natężenie przepływu wody nie zmniejsza się wraz z upływem czasu, jak ma to miejsce w przypadku innych materiałów, w których redukcja przepływu jest wynikiem chropowatości powierzchni wewnętrznej przewodu i postępu procesów korozyjnych. Powyższe właściwości pozwalają na optymalne projektowanie instalacji z rur z tworzyw sztucznych pod kątem doboru średnic, co jest na rynku rzeczą szeroko znaną.

Czytaj więcej: Rury 75 Tworzywa sztuczne 739


EkspertPCPM
EkspertPCPM

Wysłany: 2011-10-19 09:50:30

Mimo wielu zalet tworzywa sztucznego, skłaniałbym się do rur miedzianych. Głównie ze względu na bardzo wysoki współczynnik higieniczności, miedź również nie wytwarza substancji zagrażających zdrowiu człowieka, jest bezzapachowa i nie wpływa na smak wody.