Ruszyły zapisy na sprzedaż akcji Ciechu

Ruszyły zapisy na sprzedaż… Na początku marca wchodząca w skład Kulczyk Investments spółka KI Chemistry ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji stanowiących 66 proc. kapitału zakładowego Ciechu. Cena zaproponowana za każdą z ponad 34,7 mln akcji wynosi 29,5 zł. Rozpoczęte 25 marca zapisy na sprzedaż akcji potrwają do 25 kwietnia.

Obecnie największy pakiet akcji Ciechu - 38,72 proc. - posiada Skarb Państwa. Duże udziały posiada również OFE PZU oraz ING OFE.

Według opinii przygotowanej na zlecenie Ciechu przez Banco Espirito Santo de Investimento, cena zaproponowana przez KI Chemistry odpowiada wartości godziwej spółki. Jest ona jednak niższa niż cena rynkowa akcji, wynosząca we wtorek na otwarciu 31,03 zł, i może nie być zachęcająca dla inwestorów.

Natomiast zainteresowany sprzedażą może być Skarb Państwa, który przeznaczył Ciech do prywatyzacji. W momencie ogłoszenia wezwania Ministerstwo Skarbu Państwa wyraziło zadowolenie z zainteresowania przejęciem akcji spółki. "MSP będzie analizowało złożoną przez KI Chemistry propozycję" - podało w komunikacie ministerstwo.

Wezwanie do sprzedaży zbiegło się z ogłoszeniem dobrych wyników Ciechu za 2013 rok. Wskazują one na znaczną poprawę sytuacji finansowej firmy, która w ubiegłym roku wypracowała zysk netto w wysokości 39 mln zł wobec straty 438 mln zł w roku 2012. W ubiegłym tygodniu zarząd spółki zarekomendował przeznaczenie całości zysku na kapitał zapasowy i niewypłacanie dywidendy akcjonariuszom.

Czytaj więcej:
Rynek 882

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska