Segment tworzyw osłabił wyniki Grupy Azoty

Segment tworzyw osłabił wyniki Grupy Azoty
Grupa Azoty podsumowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał br. Z opublikowanych danych wynika, iż wypracowany w I kw. zysk netto w wysokości 307 mln zł jest zbliżony do wyniku ubiegłorocznego (1Q2015: 306 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej EBIT wzrósł o ponad 25 mln zł, zaś przychody w wysokości 2,47 mld zł były o blisko 360 mln zł niższe aniżeli w I kw. roku ubiegłego.

- Pozytywnie oceniamy I kwartał 2016 i zrealizowane wyniki, które na poziomie operacyjnym EBITDA osiągnęły poziom 517 mln zł, wykazując wzrost o 31 mln r/r i realizując przy tym wyższą, 21 proc. marżę - mówi Andrzej Skolmowski, wiceprezes Grupy Azoty. - Mamy jednak świadomość rosnących wyzwań jakie stoją przed nami w całym 2016 roku. Premie realizowane do tej pory w obszarze surowcowym spotkają się z rosnącym oczekiwaniem korekty naszej polityki cenowej, co już zauważamy w segmencie nawozowym oraz chemicznym. W segmencie tworzyw, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zmagamy się ze skokowym wręcz wzrostem presji cenowej na rynku, zarówno w obszarze poliamidu 6, jak i kaprolaktamu. Sytuacja ta jednoznacznie wskazuje, jak ważne jest ukierunkowanie biznesu na produkcję wyrobów bardziej przetworzonych. Jest to tym samym dla nas priorytet zarówno inwestycyjny, jak i organizacyjny w obecnym roku.

Segment Nawozy-Agro, pomimo spadku sprzedaży o ponad 220 mln zł w efekcie rosnącego importu, wygenerował wyższy wynik EBITDA o blisko 5 mln zł i osiągnął poziom niemalże 380 mln zł. Segment znacząco poprawił rentowność wskutek realizacji premii surowcowej, w efekcie blisko 40 proc. obniżki cen gazu ziemnego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W odpowiedzi na oczekiwania rynku i napływ produktów z importu Grupa Azoty realizowała strategię sprzedażową, która pozwoliła osiągnąć marżę EBITDA na poziomie 24 proc. (wobec 21 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Segment Tworzyw zmaga się w dalszym ciągu się z silną presją cenową ze strony nabywców. Wyraźnie zarysowana dominacja kupujących na rynku wpływa na ostrą konkurencję cenową producentów na rynku europejskim i azjatyckim. Efektem tej sytuacji jest ujemna EBITDA na poziomie minus 13 mln zł z przychodami ze sprzedaży na poziomie 278 mln zł, mniejszymi o blisko 62 mln zł r/r.

W Segmencie Chemia nastąpiła wyraźna poprawa wyników i rentowności w głównej mierze za sprawą sprzedaży melaminy, która realizuje solidną zwyżkę rentowności wskutek wahań podażowych na rynku europejskim, wynikającymi z problemów instalacji w Holandii i Niemczech, oraz premii surowcowej uzyskanej z obniżki cen wspomnianego gazu ziemnego. Powodów do zadowolenia dostarcza segment OXO, wyraźnie notując wzrost sprzedaży nowego produktu flagowego Oxoviflex z wyższą premią do propylenu. W obszarze siarki zauważalny jest spadek notowań siarki na rynkach światowych, co znalazło odzwierciedlenie w niższych wynikach Siarkopolu w sprzedaży eksportowej. Ostateczne skonsolidowany segment Chemia zakończył kwartał ze sprzedażą na poziomie 535 mln zł, notując spadek o ok. 12 proc. r/r oraz EBITDA na poziomie blisko 87 mln zł, co oznacza wzrost rentowności o 7 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Puławska spółka osiągnęła w IQ 2016r. zysk netto na poziomie 161 mln zł wobec 175 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 952 mln zł wobec 1070 mln zł w IQ 2015 r. Policka spółka osiągnęła w IQ 2016 r. zysk netto na poziomie 68 mln zł wobec 51 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 687 mln zł (746 mln zł w IQ 2015). W ujęciu jednostkowym kędzierzyńska spółka osiągnęła w IQ 2016 r. zysk netto na poziomie 66 mln zł wobec 60 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 441 mln zł (543 mln zł w IQ 2015).


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8