Skarb Państwa sprzedał akcje Tarnowa

Skarb Państwa sprzedał akcje Tarnowa
Jak podkreśla Paweł Tamborski, podsekretarz stanu w MSP, sprzedaż akcji ma umocnić pozycję ZAT na europejskim rynku. - Akcje zostały zaoferowane inwestorom stabilnym i długoterminowym, którzy są zainteresowani kontynuacją procesu konsolidacji w oczekiwaniu na wzrost wartości połączonej grupy - poinformował Tamborski w komunikacie. - Wśród nich jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, którego wejście w akcjonariat będzie wsparciem dla procesu konsolidacji spółki. Obecność EBOiR-u wśród akcjonariuszy ZAT to dobry sygnał dla innych właścicieli akcji, rynku i samej spółki, która dzięki tej transakcji umocni swoją pozycję na europejskim rynku.

MSP zauważa, że zważywszy na charakter transakcji, uzyskana cena jest korzystna; zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę średnie ceny akcji ZAT w ostatnich miesiącach, konsensus cen docelowych akcji ZAT wśród analityków przygotowujących raporty o spółce, jak również zachowanie przez MSP prawa do dywidendy uchwalonej 16 kwietnia 2013 r. w wysokości 1,5 zł na akcje. Po uwzględnieniu dywidendy, uzyskana cena za akcję wyniosła 53,5 zł.

EBOiR jest zobowiązany do nieodstępowania akcji ZAT w ciągu najbliższego roku oraz udzielił Skarbowi Państwa prawo pierwszeństwa nabycia akcji spółki. Większość inwestorów biorących udział w transakcji zaoferowała Skarbowi Państwa podobne uprawnienia.

W swoim komunikacie MSP zapowiada, że Skarb Państwa zamierza pozostać długoterminowym, znaczącym akcjonariuszem ZAT wspierającym obecną strategię spółki.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8