Skuteczna izolacja. Bezpieczny dom. Czyste powietrze

Skuteczna izolacja. Bezpieczny…

12 września 2019 w Warszawie odbyła się konferencja ekspercka zorganizowania przez BASF pod patronatem honorowym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) oraz w partnerstwie strategicznym z Plastics Europe Polska i Global Compact Network Poland.

Dyskusja na temat bezpieczeństwa pożarowego budynków i ich efektywności energetycznej w obliczu wyzwań klimatycznych oraz roli tworzyw sztucznych w branży budowlanej w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym zaangażowała przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i stowarzyszeń branżowych. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym SARP oraz w strategicznym partnerstwie Plastics Europe Polska oraz Global Compact Network Poland. W gronie prelegentów i panelistów znaleźli się reprezentanci czołowych organizacji globalnych i lokalnych.

Spotkanie otworzył Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland, akcentując kwestie globalnych zmiany klimatyczne, ich wpływ na uwarunkowania lokalne oraz rolę efektywnego energetycznie budownictwa w obliczu wyzwań środowiskowych. 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków

Przedmiotem pierwszej sesji eksperckiej było bezpieczeństwo pożarowe budynków, kluczowe dla współczesnego budownictwa również z powodu zmian regulacji prawnych. O perspektywie działań na poziomie UE opowiedział Quentin de Hults, przewodniczący Modern Building Alliance (MBA), organizacji reprezentującej przemysł tworzyw sztucznych w branży budowlanej na szczeblu europejskim. Jak zwiększać bezpieczeństwo pożarowe budynków?

- Przede wszystkim bezpieczeństwa pożarowego budynków nie powinniśmy sprowadzać do kwestii użytych materiałów budowlanych. Kwestię tę należy rozpatrywać w ujęciu holistycznym. Dlatego też w ramach MBA opracowaliśmy europejski przewodnik, traktujący o siedmiu warstwach bezpieczeństwa pożarowego budynków - powiedział Quentin de Hults, MBA. Potrzebę wspólnego, zintegrowanego i holistycznego podejścia do bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie Polski podkreślił także Krzysztof Biskup, wiceprzewodniczący European Fire Safety Alliance (EuroFSA), organizacji zrzeszającej niezależnych ekspertów z europejskiego sektora przeciwpożarowego, mającej na celu zmniejszenie zagrożeń pożarowych w obiektach mieszkalnych. 

Zrównoważone projektowanie i certyfikacja

Do rozmowy zaproszeni zostali również przedstawiciele środowiska architektów. Agnieszka Kalinowska Sołtys, członkini Zarządu Głównego SARP, okiem architekta-praktyka spojrzała na kwestię eko-projektowania zrównoważonych budynków o różnym przeznaczeniu oraz ich certyfikacji. Było to wprowadzenie do szczegółowego zagadnienia wykorzystania samych tworzyw sztucznych w branży budowlanej w kontekście coraz częściej podnoszonego tematu tranzycji modelu gospodarki na zamknięte pętle zasilane energią z odnawialnych źródeł.

Podkreślić należy, że jednym z celów strategii Europa 2020 jest zrównoważony sektor budownictwa, a tworzywa sztuczne już teraz wpisują się w scenariusz Circular Economy. Branża B&C jest jednym z głównych odbiorców recyklatów - w Niemczech w roku 2018, przy produkcji wyrobów budowlanych poziom użycia recyklatów wyniósł ponad 21% - na te obszary zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu Kazimierz Borkowski, dyrektor Plastics Europe Polska. Do dyskusji włączyli się także przedstawiciele BASF, wskazując na wieloletnie zaangażowanie firmy w poszukiwanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla branży budowlanej. Jednym z takich produktów jest Neopor, spienialny polistyren (EPS) z dodatkiem grafitu, doskonale wpisujący się w tematykę zwiększania efektywności energetycznej budynków przy jednoczesnej redukcji zużycia zasobów. Szczególnie, że w tej grupie produktowej wdrożony już został koncept certyfikowanego równoważenia biomasą. Wykorzystanie surowców odnawialnych pomaga też oszczędzać zasoby kopalne, zmniejszając zależność od nich i wpływa na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

- Zależy nam na dialogu z partnerami biznesowymi na temat wyzwań wynikających ze zmian klimatu i rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzisiejsza konferencja jest ważnym punktem w tej dyskusji z perspektywy rozwoju całej branży. Stanowi również okazję osadzenia w uwarunkowaniach lokalnych działań podejmowanych przez BASF na świecie - podsumowała wydarzenie Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca BASF Polska.

basf-sarp-plastics-europe
Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń
 

Jedno z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych skupiające ponad 100 firm członkowskich, w krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Polska
brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska
Przemek
Przemek

Wysłany: 2019-10-01 17:41:43

Moim zdaniem głównym bezpieczeństwem w domu jest posiadanie dobrego kotła który posiada wszystkie certyfikaty i atesty polecam kostrzewa !

Danutapiotrkowicz
Danutapiotrkowicz

Wysłany: 2020-10-01 12:40:08

Czyste powietrze, zwłaszcza w dobie tego co się teraz dzieje, jest bardzo ważne, zwłaszcza w miejscu pracy, gdzie pełno ludzi ma się ze sobą styczność. W pracy mamy sterylizator firmy Tech Sterowniki SPT-30 bardzo fajnie działa, odkaża powietrze i to bez wychodzenia z pomieszczenia, a to dla nas bardzo ważne.