Spółka Joint Venture Orlen-Basell uruchomiła działalność

Spółka Joint Venture Orlen-Basell…
Spółka Joint Venture ORLEN-BASELL, z siedzibą główną w Płocku, od 1 marca rozpoczęła działalność obejmującą produkcję i sprzedaż poliolefin. Tym samym zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające, zawarte w umowie powołania spółki z dnia 30 września 2002 r.

Strategia nowej spółki przewiduje wykorzystanie efektu skali, koncentrację na obsłudze przez zakład w Płocku dynamicznie rozwijającego się polskiego rynku, eksport części produkcji poprzez sieć dystrybucji zagranicznego udziałowca i dążenie do zdobycia czołowej pozycji na rynku poliolefin w Europie Środkowej. Dzięki tej strategii JV stanie się ważnym zintegrowanym elementem globalnej sieci sprzedaży Basell.

Nowym podmiotem kierować będzie czteroosobowy zarząd w składzie: Prezes - Hartmut Lueker, Wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych - Małgorzata Wiśnicka –Hińcza, Wiceprezesa ds. produkcji – Marek Karol Sęp, Wiceprezes ds. Marketingu i Sprzedaży – Wido Waelput .

"Udziałowcy Joint Venture ORLEN i BASELL zapewnili nam dobre warunki startu. Od polskiego koncernu zyskaliśmy bazę produkcyjną, lokalny rynek i integrację w zakresie dostaw surowca, a BASELL wyposaża nas w światowe technologie, doświadczenie produkcyjne oraz dostęp do światowej sieci sprzedaży" – powiedział Prezes Zarządu JV, Hartmut Luker.

Finalizacja umowy spółki wymagała szeregu niezbędnych czynności prawnych dokonanych w oparciu o podmiot Poliolefiny Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, której jedynym wspólnikiem do czasu rejestracji sądowej jest PKN ORLEN.

W dniu 28 lutego 2003 roku odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Joint Venture, podczas którego PKN ORLEN, jako jedyny wspólnik wykonujący uprawnienia zgromadzenia wspólników, podjął między innymi uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki z kwoty 50.000,00 złotych do kwoty 907.398.000,00 złotych poprzez utworzenie 1.814.696 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy. W tak podwyższonym kapitale zakładowym 907.298 nowych udziałów zostało objęte przez PKN ORLEN w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej nieruchomości, instalacje i urządzenia wykorzystywane do produkcji oraz dystrybucji poliolefin. Pozostałe 907.398 nowych udziałów zostało objętych przez Basell Europe Holdings B.V. w zamian za wkład pieniężny. Biorąc pod uwagę udziały posiadane przez PKN ORLEN przed podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, po rejestracji sądowej podwyższenia kapitału wspólnicy posiadać będą taką samą ilość udziałów w Spółce Joint Venture.

Czytaj więcej: Poliolefiny 92 Sprzedaż 138