Spółka Kulczyka kupi akcje Ciechu

Spółka Kulczyka kupi akcje… Jak poinformował pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BZ WBK, spółka KI Chemistry zakupi akcje Ciechu, na które złożono zapisy w wezwaniu, mimo iż liczba zapisów była niższa niż liczba określona w warunkach wezwania (tj. 31.619.946 akcji stanowiących 60 proc. kapitału spółki). Nie jest jeszcze znana ostateczna liczba zapisów.

Według informacji przekazanych przez DM BZ WBK także inny warunek nie został spełniony: walne zgromadzenie spółki nie powołało do rady nadzorczej Ciechu osoby wskazanej przez wzywającego.

Zawarto natomiast umowę o strategicznej współpracy między KI Chemistry a Ciechem, która zobowiązuje inwestora do wspierania spółki w jej dotychczasowej działalności i podjęcia działań zmierzających do wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Porozumienie przewiduje również powołanie zespołu ds. reorganizacji Ciechu.

Spółka KI Chemistry wezwała do sprzedaży dwóch trzecich akcji Ciechu w marcu br. Początkowo proponowana cena za akcję wynosiła 29,5 zł, w maju podwyższona została do 31 zł. Termin zapisów upłynął 30 maja.

Większościowym akcjonariuszem Ciechu był dotychczas Skarb Państwa, który posiadał 38,72 proc. akcji spółki. Duże pakiety akcji posiadały również OFE PZU Złota Jesień (9,2 proc.) oraz ING OFE (8,54 proc.).

Czytaj więcej:
Rynek 937
Giełda 148

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska

Reportaże

Forum