Spotkanie branży tworzyw sztucznych 2018

Spotkanie branży tworzyw sztucznych…
Tegoroczne spotkanie przedstawicieli branży tworzyw sztucznych „Perspektywy - Innowacje - Wyzwania” odbędzie się 21 maja 2018 r., tradycyjnie w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Organizatorem spotkania jest Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz PlasticsEurope Polska. Spotkaniom patronują Targi Kielce. W tej edycji oprócz podsumowania poprzedniego roku oraz prognoz na najbliższą przyszłość głównym tematem spotkania będą plany UE w odniesieniu do tworzyw sztucznych oraz szanse i zagrożenia dla branży z tym związane.

Od godziny 14-tej zaplanowano sesję „Przemysł tworzyw sztucznych - gospodarka i rynek”, w trakcie której stan polskiej gospodarki podsumuje Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan, zaś aktualne problemy przemysłu tworzyw sztucznych w Europie i w Polsce przybliżą Jaap Rabou z Fundacji PlasticsEurope Polska oraz Tadeusz Nowicki z Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Podczas sesji będzie również możliwość zapoznania się ze spojrzeniem Ministerstwa Przedsiębiorczości I Technologii na Strategię na temat tworzyw sztucznych, które przybliży Piotr Zabadała, Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Podczas II sesji "Wyzwania i szanse dla branży tworzyw sztucznych" przewidziano dwa wystąpienia - Oktawiana Makowskiego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który zaprezentuje aktualne programy NCBiR wspierające innowacyjność w zakresie GOZ oraz przedstawiciela Basell Orlen Polyolefins nt. programu Operation Clean Sweep.

Ciekawe będzie zapewne dyskusja panelowa dotycząca Strategii dla Tworzyw Sztucznych i jej konsekwencji dla przemysłu tworzyw sztucznych, w której udział wezmą przedstawiciele EuPC, PlasticsEurope oraz Plastics Recyclers Europe. Zaś na zakończenie spotkania reprezentanci polskiego przemysłu postarają się odpowiedzieć na pytanie czy branża tworzyw sztucznych w Polsce odczuwa zmiany związane z dyskusją na temat nowej roli tworzyw sztucznych w gospodarce.

JL