Spotkanie producentów i przetwórców tworzyw sztucznych

Spotkanie producentów i przetwórców tworzyw sztucznych
Analiza obecnej sytuacji na krajowym rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych, nakreślenie perspektyw rozwoju, ocena zagrożeń i wyzwań przed nim stojących oraz pozycja na tle europejskiej konkurencji i wpływ ustawodawstwa na kształt rynku - to główne tematy spotkanie producentów i przetwórców tworzyw sztucznych, do którego doszło w Warszawie w ubiegłym tygodniu.

Coroczne wydarzenie, skupiające przedstawicieli największych firm przetwórczych w Polsce, zorganizowało stowarzyszenie PlasticsEurope Polska we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Podczas wielogodzinnego spotkania omawiano stan krajowej gospodarki z perspektywy polskich przedsiębiorców, przybliżono podstawowe wskaźniki ekonomiczno - przemysłowe i trendy w 2010 r. Mówiono też o roli tworzyw sztucznych w ochronie klimatu i oszczędności energii oraz gospodarowaniu odpadami i wizerunku branży tworzyw sztucznych. Odbyła się też debata na temat podstawowych problemów producentów i przetwórców tworzyw sztucznych działających w naszym kraju.

Spotkanie producentów i przetwórców tworzyw sztucznychPolski przemysł tworzyw sztucznych rozwija się. W tej chwili dwa podstawowe segmenty tej branży, czyli produkcja surowców i przetwórstwo to 7,7 tys. firm, które zatrudniają ok. 130 tys. osób. Branża jest niezwykle istotnym segmentem przemysłu krajowego z punktu widzenia kreowania zatrudnienia w skali kraju. Jej łączne obroty dochodzą do poziomu 11 mld euro. Produkcja surowców generuje obrót na poziomie 1,97 mld euro, zaś przetwórstwo 8,88 mld euro.

Analizując branżę widać, że dynamiczny wzrost sprzedaży datowany jest od 2002 r. Wtedy to producenci surowców notowali obroty rzędu 0,7 mld euro, a przetwórcy 4,9 mld euro. Jak zatem można zaobserwować przez ostatnie osiem lat rozwój nastąpił o blisko 100 proc.

Warto jednak wiedzieć, że potencjał krajowych producentów tworzyw sztucznych nie jest w stanie systematycznie pokryć rosnącego zapotrzebowania zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. W związku z tym bilans handlu zagranicznego tworzyw sztucznych i wyrobów z nich wykonanych jest w dalszym ciągu ujemny, a deficyt bilansu handlowego wzrasta każdego roku. I tak aktualnie dla handlu surowcami Polska ma bilans ujemny wynoszący 2,25 mld euro, zaś dla wyrobów z tworzyw 704 mln euro.

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na tworzywa w Polsce to wynosi ono 2,5 mln ton w skali rocznej i jest największe wśród krajów Europy Centralnej. Jesteśmy też na szóstym miejscu w Europie pod względem konsumpcji tworzyw, po Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Zużycie surowców z tworzyw przez krajowy przemysł przetwórczy rośnie co roku w tempie 8 – 10 proc. Wyjątkowy pod tym względem był tylko rok 2008, gdy z powodu kryzysu ekonomicznego ten wzrost szacowany był ledwie na 2,4 proc., podczas gdy w 2007 r. - rekordowym czasie dla polskiej gospodarki - wartość wzrostu oscylowała wokół 10,6 proc.

Obecnie krajowe zużycie tworzyw sztucznych na jednego mieszkańca wynosi w Polsce ok. 67 kg. Jeszcze cztery lata temu było to 59 kg.

Najwięcej tworzyw sztucznych idzie w naszym kraju na opakowania (33 proc.). Potem pod względem zastosowań kolejne miejsce zajmują budownictwo (29 proc.), motoryzacja (6 proc.), sprzęt elektroniczny i elektryczny (5 proc.), pozostałe (28 proc.).

Spotkanie producentów i przetwórców tworzyw sztucznych