System Combimelt firmy Engel

Ten proces jest wykorzystywany głównie w przypadku aplikacji, gdzie kompozytowy wtrysk musi być połączony z nieregularnie dużymi lub nietypowo ukształtowanymi zapraskami, lub też kiedy użycie stołu obrotowego, czy też płyty indeksowej wymagałoby nieproporcjonalnie dużego systemu zamykania.

System przenoszenia jest również stosowany zamiast płyty indeksowej, kiedy preforma nie może być trzymana za pomocą płyty indeksowej z powodu swojej geometrii. W tym przypadku stosuje się robot, który przenosi części z gniazda pierwszego do gniazda drugiego. Ten proces przeniesienia może się odbyć w tej samej formie wtryskowej, bez potrzeby obracania, albo pomiędzy dwoma wtryskarkami pracującymi równolegle. W niektórych przypadkach stosuje się pionowe wtryskarki wyposażone w indeksowy stół obrotowy oraz uchwyty mocujące.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wspominany system przenoszenia wykorzystuje w bardzo praktyczny sposób możliwości technologii obchodzenia się z wypraskami, np. do wkładania metalowych części lub do przenoszenia wtryśniętej części z jednej pozycji na drugą w tej samej formie wtryskowej lub z jednej formy do drugiej w przypadku pracy dwóch maszyn ustawionych obok siebie. Poprzez wspólną pracę dwóch wtryskarek, każdej z dwoma układami wtrysku, możliwa jest produkcja części składających się z czterech komponentów.

Jeśli chodzi o technologię wtrysku z poziomym modułem obrotowym, to idealnym rozwiązaniem w przypadku produkcji dużych, a w szczególności długich części jest zastosowanie dużych maszyn dwupłytowych. Wtryskarka pracuje wtedy razem z modułem obrotowym umieszczonym na jeżdżącym wózku wewnątrz układu zamykania i dwóch układów wtryskowych.

W przypadku tego typu aplikacji, kombinacja poziomego modułu obrotowego i centralnej części formy w kształcie sześcianu, umożliwia lepsze wykorzystanie miejsca między kolumnami niż w przypadku systemu stołu obrotowego.

Przewaga tego rozwiązania polega m.in. na umieszczeniu dwóch układów wtryskowych w przeciwległych płytach. Taka konstrukcja umożliwia prosty projekt centralnej, ruchomej części formy wtryskowej i nie wymaga skomplikowanego systemu rozdziału masy uplastycznionej. System ten jest w szczególności zalecany do dużych części wtryskiwanych razem z uszczelkami, np. do szyb samochodowych.