Tak powstaje polipropylen w Polsce

Warto teraz prześledzić najbardziej oczywiste zalety procesu Spheripol. O jego uniwersalności najdobitniej świadczy łatwość sterowania nim oraz możliwość otrzymania pełnego zakresu standardowych polipropylenów, jak również wielu unikatowych produktów specjalnych. Kluczem do tej uniwersalności jest użycie wysokowydajnych i wysokoselektywnych katalizatorów firmy Basell znanych pod nazwą handlową Avant.

Gwarantują one przede wszystkim wysoką aktywność w polimeryzacji, a w rezultacie wyjątkową czystość polimeru. Dodatkowo zapewniają jeszcze stereospecyficzną kontrolę polimeryzacji, morfologiczną kontrolę wielkości, kształtu i rozmieszczenia cząstek, a także kontrolę rozrzutu ciężaru cząsteczkowego. Odpowiadają również za użycie monomeru o czystości chemicznej jak również za produkcję homopolimeru, kopolimeru randomicznego, terpomeru, kopolimeru heterofazowego i specjalnych typów kopolimerów udarowych.

Tak powstaje polipropylen w Polsce


Spheripol jest najbardziej efektywną ekonomicznie technologią produkcji szerokiej gamy gatunków polipropylenu. Konwencjonalny proces w fazie gazowej wykazuje szereg ograniczeń technicznych i ekonomicznych, związanych ze stratami monomeru, reakcją wodoru oraz usuwaniem ciepła. Specyfiką procesu Spheripol jest natomiast możliwość bardzo precyzyjnej kontroli parametrów procesu polimeryzacji, a także łatwość i szybkość wprowadzania zmian procesowych. Dzięki temu, zmiany asortymentów produkcyjnych nie powodują powstawania znaczących ilości produktów przejściowych.

Jednocześnie technologia zapewnia uzyskanie produktów odznaczających się doskonała powtarzalnością w zakresie wielkości i kształtu cząstek, krystaliczności i sztywności, wskaźnika szybkości płynięcia, rozkładu ciężaru cząsteczkowego, rozkładu komonomeru, a także fizycznych i optycznych właściwości.

Sposób prowadzenia polimeryzacji w roztworze ciekłego monomeru i zastosowanie specyficznych katalizatorów polimeryzacji zapewniają uzyskiwanie polipropylenu o bardzo wysokim stopniu czystości, odznaczającego się niską zawartością popiołu i składników lotnych.

Dlatego produkty z procesu Spheripol zajmują dominującą pozycję wśród odmian polipropylenu do zastosowań spożywczych i medycznych i pod tym względem wykazują wyraźną przewagę nad gatunkami polipropylenu z innych technologii, a w szczególności produktami z procesów gazowych, gdzie dla spełnienia wymagań rynku spożywczego w wielu przypadkach konieczne jest poddawanie tworzywa dodatkowej obróbce (deodoryzacja).