Targi interplastica 2019

Polski akcent miała też nasza wizyta na stoisku tureckiego producenta wtryskarek Hurmak Plastics Machinery. Obecność tej firmy w Moskwie nie dziwi, wszak całkiem niedawno Hurmak udowodnił swoje zainteresowanie rynkiem rosyjskim, otwierając Hurmak RUS - swoje przedstawicielstwo w tym kraju. Wśród przedstawicieli zarówno centrali jak i rosyjskiego oddziału spotkaliśmy również Jakuba Mączkę,  prezesa Hurmak Polska.

- W ostatnich kilku latach firma dynamicznie rozwija sieć sprzedaży na kraje Europy Środkowo - Wschodniej, która jest niezwykle ważnym regionem dla naszej firmy. Dowodem tego jest powołanie spółki Hurmak RUS. Ruch ten pokazuje dynamikę rozwoju firmy, tu musze przypomnieć, że w Polsce Hurmak oficjalnie zainaugurował działalność w zaledwie w 2017 r., mamy też dystrybutorów w Rumunii i na Węgrzech - powiedział nam Jakub Mączka.

Podczas rozmowy prezes Hurmak Polska przyznał też, że jego obecność na targach w Moskwie jest przejawem globalnego podejścia firmy do swoich klientów, więc nawet na targach w Rosji zwiedzający (w tym z Polski) mogą swobodnie porozmawiać o ofercie firmy w swoim rodzimym języku.

Hurmak na targach interplastica
Hurmak Machinery na targach

Trzeba przyznać, że organizatorzy postarali się również aby program imprez okołotargowych wzbudzał zainteresowanie, starając się poruszać istotne i różnorodne tematy oraz odpowiadać na współczesne wyzwania. Jedną z najważniejszych imprez zorganizowanych w ramach wystawy była Polymer Plaza - platforma dyskusyjna poświęcona strategicznym zagadnieniom rozwoju przemysłu polimerowego.

Z udziałem przedstawicieli Sibura, Unilevera, PlasticsEurope, holenderskiej fundacji „PlasticSoup” i rosyjskiego Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Środowiska zorganizowano okrągły stół pod nazwą "Tworzywa sztuczne w gospodarce zamkniętego cyklu - trendy w recyklingu i potencjał edukacji ekologicznej”.

Uczestnicy debaty omówili zadania systemu wtórnego przetwarzania stałych odpadów komunalnych w Rosji, w tym polimerowych, a także możliwe narzędzia i wspólne inicjatywy państwa, biznesu i organizacji publicznych na rzecz jego rozwoju.

- Ważne jest, aby pokazać, że Rosja ma żywe przykłady gospodarki o obiegu zamkniętym, że ekonomicznie opłacalne jest zaangażowanie się w tym obszarze, inwestowanie w poszukiwanie nowych rozwiązań i tworzenie nowych obiektów gospodarki odpadami. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości, organizacjami pozarządowymi i regulatorem reprezentowanym przez Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Środowiska - powiedział Maxim Remchukov, dyrektor SIBUR ds. zrównoważonego rozwoju.

Konstantin Rzayev, prezes zarządu GK „Ekotechnologie”, poinformował, że cena niektórych rodzajów odpadów tworzyw sztucznych na rynku rosyjskim wzrosła w ciągu roku o 50%, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu firm rozwojem recyklingu polimerów.

Zarazem jednak Rosja wciąż pozostaje w tyle za krajami europejskimi pod względem wielkości recyklingu. Obecnie tylko 26-28% odpadów PET jest poddawanych recyklingowi, co oznacza straty w wysokości około 14,5 mld rubli. W celu opracowania systemu recyklingu konieczne jest zbudowanie interakcji pomiędzy regulatorem, producentami opakowań z tworzyw sztucznych, branżą FMCG oraz przetwórcami. Rzayev dodał, że w celu zwiększenia udziału procentowego recyklingu opakowań wykonanych z różnych materiałów niezwykle ważne jest opracowanie i udoskonalenie mechanizmu ROP (rozszerzona odpowiedzialność producenta), który przez trzy lata działalności okazał się skutecznym narzędziem polityki państwa w dziedzinie gospodarki odpadami, w tym odpadami opakowaniowymi.

Polymer Plaza