Targi interplastica 2019

Tatiana Polyanskaya, kierownik Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Środowiska Federacji Rosyjskiej opowiedziała o programie przetwarzania stałuch odpadów komunalnych, realizowanym w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Program zakłada osiągnięcie przerobu 30 milionów ton odpadów rocznie. W tym celu powołano spółkę prawa publicznego "Rosyjski Operator Ekologiczny", która w przyszłości będzie zajmować się współpracą z biznesem w zakresie gospodarki odpadami.

Wśród zaproszonych do udziału w „Polymer Plaza” gości znalazł się również profesor Christian Bonten z Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Uniwersytetu w Stuttgarcie, uznany ekspert w dziedzinie badań naukowych w zakresie polimerów, technologii tworzyw sztucznych i biotworzyw. Profesor wygłosił dwa referaty: "Innowacyjne trendy w nowoczesnym przemyśle polimerów" oraz "Czy polimery nas uratują?” Drugi referat został wygłoszony w sekcji poświęconej recyklingowi, najważniejszemu i najistotniejszemu tematowi, pozostającemu obecnie największym wyzwaniem dla przemysłu.

Polymer plaza

Wśród uczestników tej sesji znaleźli się również: Natalia Ashe (VDMA - Związek Niemieckich Producentów Maszyn, Vsevolod Abramov (rosyjski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych), Kaloyan Iliev (Erema).

Dla specjalistów w dziedzinie wytłaczania tworzyw sztucznych główna platformą informacyjna podczas targów interplastica stało się seminarium „Ekstruzja Rosja 2019”. Konferencja była znakomita okazją do dyskusji na temat aktualnych problemów tego dynamicznie rozwijającego się sektora przemysłu przetwórczego.

Warto również wspomnieć o forum 3D fab + print Russia w Pawilonie 2.3. Prezentacje odbywały się w trzech blokach tematycznych: "Additive Technologies in Industry", "The World of Additive Technologies: Experience, Problems, Prospects" oraz "3D Printing - It's Available!”

Program debat, spotkań i wykładów został pozytywnie przez wystawców. Pavel Kruglov, dyrektor generalny Polyplastic Trading House zauważył, że dzięki imprezom towarzyszącym wystawie, uczestnictwo w niej jest jeszcze bardziej efektywne.

- W trakcie szeregu dyskusji można było nie tylko zaprezentować projekty, ale również omówić perspektywy rozwoju branży z przedstawicielami władz i instytutów b+r. Dzięki dialogowi w ramach programu biznesowego możliwe jest budowanie wspólnie z władzami najbardziej efektywnych i niezbędnych dla producentów wektorów wsparcia i rozwoju przemysłu - dodał Kruglov.

W 2014 roku na gospodarkę Rosji nałożono międzynarodowe sankcje gospodarcze z powodu zaangażowania w konflikt na Ukrainie. Obecnie dane oficjalne oraz statystyki wskazują, że gospodarka Rosji jest w coraz lepszym stanie. Odpracowała już straty poniesione przez wprowadzenie sankcji przez Zachód i po załamaniu cen ropy w 2015 roku, co doprowadziło ją do głębokiej recesji, z której wyszła dopiero pod koniec 2016 roku.

Wydaje się, iż mimo groźby nałożenia dodatkowych restrykcji na Rosję za jej działania na Morzu Azowskim, szanse na sankcje sektorowe są raczej niewielkie. „Niedawno ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii odbyli wizytę na Ukrainie, żeby pokazać wsparcie i konieczność udzielenia pomocy dla regionów najbardziej dotkniętych blokadą na Morzu Azowskim. Grupa państw unijnych, która chciałaby dodatkowych sankcji na Rosję jest spora” - napisała pod koniec stycznia Gazeta Prawna.

Jednak przemysł (w tym przetwórstwa tworzyw) z zaciekawieniem sonduje możliwości dalszego rozwoju w tym kraju, szczególnie te państwa, które tradycyjnie miały dobre kontakty gospodarcze z Rosją. Zwyczajowo silną delegację wystawili Niemcy, sporo było również firm chińskich, bardzo aktywni są Włosi. Luigi di Maio, włoski minister rozwoju gospodarczego i pracy oświadczył niedawno, że rząd będzie "walczył" o zniesienie sankcji nałożonych przez UE na Rosję po aneksji Krymu, dodając że włoskie firmy ponoszą ogromne straty w rezultacie embarga. Dodać oczywiście należy, że di Maio jest liderem Ruchu Pięciu Gwiazd, włoskiej partii politycznej głoszącej hasła eurosceptyczne. Jest też jednak ministrem rządu jednego z czołowych krajów UE.

W każdym bądź razie, jak pokazały targi, mimo wzajemnej nieufności, współpraca Rosji z Zachodem, powoli bo powoli, ale ciągle się rozwija.

JL