Tarnów blisko przejęcia Kędzierzyna

Tarnów blisko przejęcia Kędzierzyna
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecyduje o objęciu akcji Zakładów Azotowych Kędzierzyn ZAK S.A. przez Azoty Tarnów.

Zarząd Azotów Tarnów podjął wczoraj uchwałę o zatwierdzeniu wniosku do WZA w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w drodze subskrypcji prywatnej 30 milionów akcji ZAK S.A. po cenie emisji równej wartości nominalnej akcji, tj. 5 złotych za akcję. Teraz wniosek skierowany zostanie do Rady Nadzorczej Spółki celem jego zaopiniowania.

- Podstawowa działalność ZAK wpisuje się w plany zwiększenia skali operacji Azotów Tarnów w sektorze nawozowym. Ewentualne przejęcie udziałów w ZAK przez Azoty Tarnów to powstanie silnej organizacji zdolnej do skuteczniejszego konkurowania na coraz bardziej wymagających rynkach chemicznych, a zwłaszcza na rynkach produktów dla rolnictwa - mówi Robert Lichwała, Rzecznik Prasowy Azotów Tarnów.

Akcjonariusze Tarnowa ostateczną decyzję podejmą na posiedzeniu zwołanym na 4 października.

Przypomnijmy, że w końcu lipca ZA Tarnów zdecydowały o przeprowadzeniu analizy opłacalności biznesowej oferty ZAK w związku z planowaną emisją 30 mln akcji serii B ZAK. W ramach oferty przedstawionej przez ZAK, tarnowskie Azoty uprawnione są do objęcia tych walorów w drodze oferty subskrypcji prywatnej. ZWZ ZAK podjęło uchwałę o emisji 30 mln akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru 29 czerwca br.

Na początku czerwca prezes Azotów, Jerzy Marciniak powiedział, że spółka rozważa objęcie nowej emisji akcji Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Dodał, że jeśli zapadnie decyzja „na tak”, to formalne rozpoczęcie procedur nastąpiłoby jeszcze w tym roku.

ZAK jest trzecim w kraju i dziewiątym w Europie producentem nawozów azotowych. W 2009 r. spółka miała 88,64 mln zł straty netto wobec 96,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 1,443 mld zł wobec 1,628 mld zł. ZA Tarnów-Mościce miały 29,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszej połowie tego roku wobec 22,55 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 748,58 mln zł wobec 609,53 mln zł rok wcześniej.

Czytaj więcej: Przejęcia 183 Rynek 830

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8
Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A