Tworzywa sztuczne w odzyskiwaniu energii

Ostatnie badania potwierdziły efekt synergii mający miejsce w przypadku współspalania paliwa SRF i biomasy.

Na czym dokładnie polega ten efekt?

Oto dodatek paliwa SRF umożliwia wcześniejszy zapłon, co z kolei zapewnia szybsze i bardziej efektywne spalanie, większą stabilność procesu oraz wydajność kotłów. Dzieje się tak głównie dlatego, że biomasa, w przeciwieństwie do paliwa SRF, zawsze zawiera pewną ilość wody. Ponieważ tanie paliwo SRF jest często dostępne na rynku lokalnym, współspalanie z biomasą jest opcją atrakcyjną finansowo.

Przykładem na tego typu rozwiązanie jest austriacka spalarnia Spittelau, pełniąca rolę elektrociepłowni, znajdująca się w centrum Wiednia i to zaledwie 3 km od zabytkowej Katedry św. Stefana. Obiekt ten został zbudowany pod koniec lat 80. Zakład ma wydajność 60 tys. ton rocznie i produkuje 66 MW energii, przy wydajności sięgającej 86 proc. I chociaż pomysł postawienia tego typu instalacji w sąsiedztwie zabytkowej świątyni budził pewne kontrowersje, to jednak doświadczenie blisko 20 lat funkcjonowania instalacji pokazały, że takie współistnienie jest możliwe i przy zachowaniu specjalnej ostrożności nie narusza wartości zabytkowej katedry.

Z całkowitej produkcji 60 MW wykorzystywanych jest na ogrzewanie okręgu wiedeńskiego, a 6 MW generowane w postaci energii elektrycznej trafia do wiedeńskiej sieci energetycznej. Tworzywa sztuczne stanowią ok. 10 proc. wagowych paliwa, ale, dzięki wysokiej wartości kalorycznej, aż 50 proc. wartości opałowej. Gazy spalinowe opuszczające komin o wysokości 128 m są poddawane jednemu z najbardziej efektywnych procesów oczyszczania, zgodnego z dyrektywą o spalaniu odpadów.

W badaniu opinii publicznej, przeprowadzonym kilka lat po uruchomieniu spalarni, 3 proc. respondentów wypowiedziało się przeciw niej, a 81 proc. poparło spalanie odpadów w celu ogrzewania okręgu wiedeńskiego. Zainwestowanie w powszechną kampanię edukacyjną, zapewnienie najwyższych standardów technicznych oraz wybór wyjątkowego projektu powinno stać się standardem wykorzystywanym w innych krajach.