Tworzywa sztuczne w odzyskiwaniu energii

Tworzywa sztuczne w odzyskiwaniu…
Rocznie we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej oraz dodatkowo w Norwegii i Szwajcarii poddaje się odzyskowi energii 7,2 miliona ton, czyli 29,2 proc. pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych.

Wskaźnik odzysku energetycznego pozostaje w Europie od kilku lat na zbliżonym poziomie. Spalarnie miejskie pozostają najpopularniejszą technologią odzyskiwania energii. W Polsce jednak w dalszym ciągu ich budowa napotyka na dość duże przeszkody. W porównaniu z większością państwa europejskich jesteśmy daleko w tyle jeśli chodzi o spalarnie. U nas plan ich budowy dopiero jest tworzony, a to oznacza, że na rozpoczęcie ich działania będziemy musieli jeszcze długo poczekać.

Tymczasem w dziewięciu krajach starej UE oraz Szwajcarii i Norwegii do instalacji odzysku energii trafia 58-81 proc. odpadów pokonsumenckich. Francja wykorzystuje 38 proc. odpadów, podczas gdy inne kraje 20 proc. lub mniej. Dotyczy to nie tylko nowych państw członkowskich, ale również krajów takich jak Finlandia, Grecja, Irlandia, Hiszpania i Wielka Brytania.

W niektórych krajach, np. Irlandii czy Wielkiej Brytanii od lat systematycznie rośnie świadomość konieczności zwiększania odzysku energii, jednak proces decyzyjny jest złożony i długofalowy, a pozwolenia są często oprotestowywane przez organizacje pozarządowe oraz społeczności lokalne. Zresztą dokładnie tak samo jest i u nas.

Inna forma odzyskiwania energii z odpadów to produkcja paliw alternatywnych SRF (Solid Recovered Fuel) w procesie koncentracji kalorycznego odpadu i przetwarzania go w paliwo zgodnie ze specyfikacją uzgodnioną pomiędzy użytkownikiem a producentem. W najbliższych latach spodziewany jest wzrost wykorzystania paliw alternatywnych. Ma to nastąpić po wejściu w życie europejskich standardów CEN dotyczących produkcji i handlu paliwami tego typu.

Tego rodzaju wysokokaloryczne paliwa mogą częściowo zastąpić inne paliwa w cementowniach, papierniach oraz elektrociepłowniach - również miejskich. Niemcy dysponują instalacjami do produkcji paliw alternatywnych o znacznej wydajności, produkcja rozwijana będzie również w innych krajach. Firma Ineos, producent tworzyw sztucznych, otrzymała kilka miesięcy temu pozwolenie na budowę elektrowni stosującej paliwo alternatywne w Wielkiej Brytanii. Podobny obiekt u siebie w kraju buduje też jedna z fińskich spółek energetycznych.

Tekst powstał na podstawie materiałów Fundacji PlasticsEurope Polska.