Ultradźwięk nadaje nowy impuls gospodarce o obiegu zamkniętym

Seria testów dostarcza więc nie tylko pozytywnych wyników, ale przede wszystkim ważnych danych doświadczalnych, które można przekazać klientom przy okazji ich przyszłych zapytań. Jednak nie można sformułować ogólnego stwierdzenia dotyczącego zgrzewalności tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu za pomocą ultradźwięków tylko na podstawie tego badania. Podobnie jak w przypadku konwencjonalnych tworzyw sztucznych, każdy skład musi być badany indywidualnie.

- Dla nas najważniejsze jest to, że tworzywo sztuczne jest termoplastyczne, niezależnie od tego, czy jest to tworzywo z recyklingu, czy konwencjonalne - wyjaśnia Jochen Ochs. Dodaje przy tym: - W karcie katalogowej możemy odczytać niektóre współczynniki dotyczące właściwości mechanicznych i termicznych. Jednak nie znajdziemy w niej prawdziwego wskaźnika jakości zgrzewalności, ponieważ istnieją inne współczynniki, które często ujawniają się dopiero podczas próby zgrzewania - niemniej dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy można było zawczasu dokonać precyzyjnych ocen.

04-test-of-welded-recyclate
Maszyna do badania wytrzymałości na rozciąganie sprawdza wytrzymałość połączenia zgrzewanej próbki. W idealnym przypadku recyklat uzyskiwał wynik ok. 3000 niutonów.

Biotworzywa jako ekologiczna alternatywa

Badanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu jest już drugim badaniem laboratorium ultradźwiękowego firmy Herrmann dotyczącym bardziej ekologicznego wykorzystania tworzyw sztucznych. Kilka lat temu przeprowadzono pierwsze badania nad zgrzewalnością biologicznych tworzyw sztucznych.
W tym celu przebadano próbki o trzech różnych składach: dwa z badanych biotworzyw stanowiły mieszanki, czyli kompozyty z biotworzywa i standardowego tworzywa sztucznego. Trzeci materiał składał się w stu procentach z biopolimerów. Podczas gdy obie mieszanki były w stanie osiągnąć podobne wyniki do standardowych tworzyw sztucznych, czyste biotworzywo wytrzymało tylko połowę sił rozciągających. Jednak jest to wynik, który wystarcza dla szerokiego zakresu typów aplikacji.

Wniosek

Dzięki recyklingowi i biotworzywom dla wielu firm z branży tworzyw sztucznych otwierają się nowe możliwości uzyskania bardziej zrównoważonej produkcji. Zwłaszcza wysokiej jakości regranulat, który jest ponownie wykorzystywany po raz pierwszy, może stać się ważnym elementem oszczędzania zasobów w przyszłości. W przypadku wątpliwości co do zastosowania bardziej przyjaznych środowisku tworzyw sztucznych odpowiednio wyposażone laboratoria ultradźwiękowe mogą pomóc w wyborze właściwego materiału i dać pewność, wykonując testy zgrzewania.

Od odrzutu do regranulatu
W procesie regranulacji czyste odrzuty z tworzyw sztucznych są najpierw przetwarzane w zakładach w celu uzyskania czystego regeneratu. Następnie regenerat jest topiony, homogenizowany i odgazowywany w mieszalniku. Dzięki temu regranulat uzyskuje właściwości mechaniczne zbliżone do oryginalnego tworzywa sztucznego i może być dalej odpowiednio przetwarzany. Decydującym czynnikiem jest tu jednak jakość i czystość.

Zdjęcia: Herrmann Ultraschall

Reportaże

Forum