Ultradźwięki w zgrzewaniu świateł do jazdy dziennej

Sonotrody wkręcane o różnych wysokościach do skomplikowanych elementów 3 D
W przypadku form trójwymiarowych, takich jak światła do jazdy dziennej, sonotroda ultradźwiękowa dzieli się na dwie części: pierwsza - jest to sonotroda nośna w postaci bloku, a druga - zamocowane na niej pojedyncze sonotrody, tak zwane sonotrody wkręcane. Sonotrody o różnych wysokościach dopasowują się dokładnie do kształtu części, przy czym każda pojedyncza sonotroda wkręcana musi być skonstruowana i wykonana jako sama w sobie prawidłowo drgająca sonotroda. Aby drgania były prawidłowe, element nośny obliczany jest metodą elementów skończonych na podstawie amplitudy znamionowej (ruchu narzędzia), tworzywa sztucznego i wymiarowany stosownie do częstotliwości, mocy biegu jałowego i amplitudy. Każda sonotroda wkręcana musi być również zwymiarowana stosownie do częstotliwości. Na tym polega know-how specjalisty od ultradźwięków, ponieważ sonotrody wkręcane mają różne długości i kontury wprowadzające zakłócenia, jak np. wybranie na napis na części. Wpływa to na zachowanie drgania. Aby zapewnić prawidłowe drgania, poszczególne sonotrody (wkręcane) dopasowywane są w ramach trudnego procesu ręcznego i montowane indywidualnie. Wymaga to doświadczenia i doskonałego wyczucia. Podczas symulacji obciążenia mierzy się laserem amplitudę gotowej sonotrody. Stworzone w tym celu specjalnie oprogramowanie może mierzyć do 100 punktów pomiarowych w celu sporządzenia profilu amplitudy. Ewentualne potrzebne korekty wykonuje się metodą obróbki skrawaniem, przy czym ponownie należy uzyskać prawidłową częstotliwość, moc biegu jałowego oraz amplitudę.

Sonotrody nośne z sonotrodami wkręcanymi dopasowują się do kształtów 3 D