Uroczystość 5-lecia firmy Basell Orlen Polyolefins


HDPE Hostalen to jedna z instalacji produkujących polietylen. Zakład spółki wytwarza bimodalny polietylen wysokiej gęstości. Dzięki unikalnej technologii kaskadowej produkowany materiał posiada znakomite właściwości przetwórcze i użytkowe. Zastosowanie gatunku Hostalen ACP pozwala na oszczędności materiału przy zachowaniu podstawowych parametrów wytrzymałościowych wyrobu. Wysoka jednorodność i stałość parametrów przetwórczych Hostalen ACP gwarantuje uzyskanie wyższe wydajności produkcji przy ograniczeniu przestojów.

W tej chwili w Płocku produkowanych jest osiem gatunków stosowanych w trzech głównych segmentach przetwórstwa polietylenu.

Pierwszy z nich to gatunki do przetwarzania metodą wytłaczania z rozdmuchem. W tej technologii powstają butelki, kanistry, beczki, kontenery oraz artykuły techniczne dla przemysłu.

Uroczystość 5-lecia firmy Basell Orlen Polyolefins

Druga z kategorii to gatunki do produkcji folii: Hostalen ACP 9240 Plus oraz Hostalen ACP 9255 Plus. Są one stosowane do produkcji materiałów opakowaniowych. W porównaniu z produktami unimodalnymi cechują się lepszymi parametrami wytrzymałościowymi i przetwórczymi.

Ostatni z gatunków jeśli chodzi o polietylen nadaje się do przetwórstwa wtryskowego. Hostalen GC 7260 i Hostalen GD 7255 to uniwersalne tworzywa znajdujące szerokie zastosowania w produkcji artykułów technicznych i opakowań.

Omawiając natomiast polietylen niskiej gęstości (LDPE) Malen E to wytwarzany jest on w dwóch instalacjach w technologii rurowej i autoklawowej. Przetwarzany jest w szerokim zakresie parametrów, doskonale miesza się z dodatkami i różnymi gatunkami polietylenu. Cecha ta pozwala producentów na dostosowanie wytwarzanej folii do wymagań rynku. Gatunki Malen E mogą być przetwarzane w technologii wtrysku i wytłaczania.

Równie imponująco przedstawiają się zalety polipropylenu PP Moplen. Tego rodzaju gatunki produkowane przez BOP w Płocku pochodzą z jednej z największych i najnowocześniejszych instalacji na świecie. Odznaczają się wysoką czystością polimeru i powtarzalnością właściwości. - Obecny zakres produktów obejmuje 11 typów homopolimerów i 10 typów kopolimerów blokowych, stosowanych we wszystkich głównych aplikacjach i technikach przetwórstwa - mówili w piątek przedstawiciele Basell Orlen Polyolefins.

Moplen to gatunki to przetwórstwa wtryskowego, tekstylne, foliowe oraz gatunki do wytłaczania i termoformowania.

Jubileusz pięciolecia uświetniony został występami muzycznymi. Zaproszeni na deski płockiego teatru artyści przez ponad godzinę bawili gości BOP doskonałymi polskimi piosenkami z różnych powojennych epok.