Warunki przetwarzania polietylenu Borstar

Warunki przetwarzania polietylenu Borstar
Koncern Borealis opracował nowe metody przetwarzania polietylenu. Odnoszą się one do polietylenu wytwarzanego w technologii Borstar.

Płynność, wydajność oraz bezawaryjność produkcji są bardzo istotne dla przetwórstwa folii. Wysoka wydajność produkcji jest niezbędna. Rozdmuchiwany balon folii nie może pękać, gdyż opóźnia to tempo procesu wytwórczego, a profil grubości folii powinien być stabilny. Możliwość zmniejszania grubości folii stanowi istotny element obniżania kosztów, podobnie jak swoboda jedno i wielowarstwowych procesów tłoczenia. Dla pakowacza spójność folii na linii szybkiego pakowania stanowi podstawowy warunek wydajności pracy.

Bardzo szeroki rozrzut mas cząsteczkowych uzyskanych w technologii Borstar wraz z liniową strukturą molekularną, gwarantuje zdaniem przedstawicieli koncernu Borealis ulepszony proces bezawaryjnego wytłaczania, a także stabilność balonu folii. Wysoka lepkość obserwowana przy braku opóźnień ścinających zapewnia stabilne zachowania balonu rozdmuchiwanej folii. Przebieg pocieniania tego materiału jest zbliżony do polietylenu o niskiej gęstości i przynosi dogodne warunki wytłaczania. Liniowa struktura cząsteczkowa zapewnia również praktycznie nieograniczoną możliwość pocieniania.

Dzięki wprowadzeniu rozszerzonego asortymentu polietylenu Borstar producenci folii uzyskali większą swobodę w doborze tworzywa, optymalnego dla swoich zastosowań i posiadanych urządzeń przetwórczych. Podobieństwo właściwości do LDPE pod działaniem sił ścinających jest również bardzo korzystne w odniesieniu do zjawiska przełamania stopu, często określanego terminem skórki rekina. Zjawisko to praktycznie nie występuje w produktach Borstar LLDPE nawet przy szczelinach głowicy 1 mm.

Warto też wiedzieć, że wyroby z LLDPE uzyskanego w technologii Borstar najkorzystniej mogą być przetwarzane przy wąskich szczelinach tłoczenia. To różnica w porównaniu do LLDPE konwencjonalnego. Ponadto skojarzenie stabilności balonu z niską tendencją do pękania tego balonu zabezpiecza stabilność produkcji przy jej wysokiej wydajności. Borstar LLDPE może być łatwo przetwarzany na nowoczesnych liniach tłoczenia folii rozdmuchiwanej z polietylenu LD lub LLD. Parametry przetwarzania dla Borstar LLDPE zaprezentowano w poniższej tabeli.

Warunki przetwarzania polietylenu

Przetwarzalność jest parametrem o kluczowej roli dla producenta folii ze względu na jej wpływ na wydajną produkcję folii o wysokiej jakości i jednorodności.