Wysokiej klasy produkt plus specjalistyczna wiedza

WTH dostarcza również ważne dodatki do przetwórstwa PVC

PVC znany jest jako odporne na warunki atmosferyczne, solidne tworzywo, z którego na drodze ekstruzji wytwarza się między innymi profile okienne i techniczne, rury oraz płyty. WTH dostarcza modyfikatory poprawiające trwałość w niskiej temperaturze i odporność na uderzenia. Są to na przykład specjalne akrylany i chlorowany polietylen (CPE), czyli produkty, które charakteryzuje m. in. dobra kompatybilność z PVC oraz łatwe zastosowanie w produkcji. Często stosowane są również kombinacje obu tych modyfikatorów. Modyfikatory akrylanowe pozwalają na uzyskanie nieco lepszego połysku, CPE natomiast umożliwia uzyskanie lepszych właściwości w niskiej temperaturze oraz posiada niższą cenę.

WTH-Chemsorb, WTH-Chemstab (stabilizatory świetlne) oraz WTH-Chemnox (przeciwutleniacze) tworzą fundament pełnej listy różnych związków chemicznych o wysokiej czystości w przetwórstwie polimerów. W zależności od wymagań rynkowych WTH oferuje również mieszaniny. Z Chin pochodzą także rozjaśniacze optyczne absorbujące zakres fal świetlnych i wzmacniające fluorescencję - farbę komplementarną do żółtej. Grupę chemikaliów dopełniają dezaktywatory metali oraz środki nukleujące i poprawiające transparentność

To tylko przykładowy wybór produktów z aktualnej oferty firmy WTH

Przedsiębiorstwo WTH GmbH ze Stade zobowiązuje się do utrzymywania wysokich standardów norm jakości dla produktów i usług. Przy tym konsekwentnie stosuje się do własnych zasad, z których dwie mają szczególne znaczenie. - Po pierwsze, chcemy należeć do firm najbardziej przyjaznych dla klientów w naszej branży i po drugie, zawsze staramy się unikać błędów – by nie musieć ich w późniejszym czasie korygować - zaznacza Walter Thieme.

Firma WTH GmbH współpracuje na stałe z czołowymi uczelniami wyższymi i instytutami naukowo - badawczymi w Polsce i za granicą, w celu pomocy klientom w osiąganiu jak najlepszych, praktycznych rozwiązań ich problemów technologicznych i możliwości sprostania przez nich ciągle rosnącym wymaganiom rynku.

Stader impresionen


Czytaj więcej:
Wysoko specjalizowane dodatki i środki pomocnicze
 

Aktualizacja

Wysoko specjalizowane dodatki i środki pomocnicze dla przetwórstwa polimerów i gumy oraz dla branż pokrewnych

Niemcy, 21682 Stade, Beguinenstr. 13