Wyższy rating Ciechu

Wyższy rating Ciechu 28 listopada agencja ratingowa Moody's Investors Service opublikowała raport, w którym podniosła rating przyznany Ciechowi z B2 na B1 z perspektywą stabilną. Moody's podniósł również z B2 na B1 (z perspektywą stabilną) rating przyznany emisji obligacji zabezpieczonych, denominowanych w euro na okaziciela, z datą zapadalności w 2019 roku, które zostały wyemitowane przez Ciech Group Financing AB.

Podniesienie obu ratingów agencja uzasadniła poprawą wyników spółki w 2013 i 2014 roku, widoczną w lepszej marży EBITDA oraz większej wartości generowanej gotówki.

Nieco wcześniej, 17 listopada, rating polskiej firmy podniosła również agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services. Z uwagi na jakość wyników spółki oraz wzrost EBITDA S&P podniosła przyznany na zlecenie spółki rating z B na B+ z perspektywą stabilną.

Czytaj więcej:
Finanse 101
Rynek 936

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska