Wzrosły zyski firmy BASF

W drugim kwartale 2013 roku obroty w segmencie Chemicals spadły o 4 proc. Ceny sprzedaży spadły ze względu na niższe koszty surowców, natomiast nieznacznie wzrosły wolumeny sprzedaży. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych spadł o 106 mln euro do kwoty 495 mln euro w porównaniu z drugim kwartałem 2012 roku, co było efektem mniej korzystnych marż dla kaprolaktamu i poliamidów.

W tym samym okresie nastąpił spadek sprzedaży o 1 proc. w segmencie Performance Products, spowodowany głównie niekorzystną sytuacją na rynku walutowym oraz niższymi cenami ze względu na niższe koszty surowców. Nastąpił wzrost wolumenów i cen w segmencie Functional Materials & Solutions, a tym samym obroty wzrosły o 2 proc.

Dobrze rozwija się segment Agricultural Solutions. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku obroty wzrosły o 18 proc., dając sumę 1,7 mld euro. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych wzrósł o 71 mln euro do kwoty 485 mln euro.

O 10 proc. wzrosła także sprzedaż - pomimo spadku cen ropy - w segmencie Oil & Gas, co było skutkiem wzrostu wolumenów w obrocie gazem ziemnym. 382 mln euro wyniósł zysk operacyjny EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych, znacząco przekraczając poziom ubiegłego drugiego kwartału dzięki wyższym wpływom z sektora eksploracji i produkcji.

W II kw. br. dzięki większym wolumenom sprzedaży obroty we wszystkich jednostkach zlokalizowanych w Europie zwiększyły się o 3 proc., jednak zysk zmniejszył się o 19 proc. (Niemcy - aż 43 proc.). W Ameryce Północnej obroty firmy wzrosły o 9 proc. w dolarach amerykańskich (7 proc. licząc w euro), a zysk wzrósł aż o 48 proc. Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku wzrosła o 1 proc. w walutach lokalnych i o 2 proc. w walucie europejskiej, zysk natomiast spadł o 12 proc. Obroty w Ameryce Południowej, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie wzrosły o 12 proc. w lokalnych walutach, natomiast w walucie europejskiej wzrosły o 5 proc., przynosząc jednocześnie zwiększenie zysku o 43 proc.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska