Zakłady Azotowe Kędzierzyn osiągnęły najlepszy wynik w historii

Zakłady Azotowe Kędzierzyn…
Zakłady Azotowe Kędzierzyn zamknęły 2007 r. najlepszym wynikiem w swojej historii. W minionych dwunastu miesiącach spółka uzyskała zysk na poziomie 129 mln zł. Z kolei przychody kędzierzyńskiej firmy wyniosły 1,66 mld zł. Duża część z wypracowanych profitów zostanie przeznaczona na inwestycje, które firma zaplanowała a ten rok.

ZAK zaprezentował właśnie swoje osiągnięcia z ubiegłego roku. Rezultaty pokazują, że firma jest na fali wznoszącej. Poprzedni rok przynióśł jej bowiem poprawę osiągnięć aż o 14,7 proc. w porównianiu z 2006 r.

W ocenie szefostwa spółki stało się tak za sprawą dobrej koniunktury na produkty ZAK, przede wszystkim plastyfikatory, alkohole OXO i nawozy sztuczne. Ponadto zreorganizowano i unowocześniono kanały sprzedaży. Zostały one zdywersyfikowane, więc w ocenie zarządzających spółką nawet jeśli na jednym z rynków załamałaby się sprzedaż, to inne uratują sytuację.

W tej chwili połowa produkcji ZAK kierowana jest na rynek krajowy. Reszta trafia głównie do Europy, choć także do Chin i Ameryki Południowej.

Co z planowanymi inwestycjami?

Już wkrótce w ZAK zacznie funkcjonować nowa pakownia nawozów. Nawozy produkowane w starej do tej pory są pakowane w 25 kilogramowe opakowania. Nowa instalacja pozwoli na sprzedawanie produktów w opakowaniach minimum 500 kg.

Dzięki tej inwestycji w odczuwalny sposób spadnie czas potrzebny na przeprowadzenie załadunku ciężarówki. Teraz potrzeba na to 20 minut, po zmianach będzie się to odbywać trzy razy szybciej. Nowa pakownia nawozów to wydatek blisko 20 mln zł. W tej chwili prowadzone są w niej ostatnie prace budowlane. Koniec przewidziany jest na wiosnę, więc tym samym sprzedaż nawozów w dużych opakowaniach wystartuje w kwietniu lub w maju.

Oprócz pakowni ZAK wzbogaci się też o nową instalację do produkcji kwasu azotowego. Dotychczasowa nie spełnia bowiem wymogów UE i będzie działać tylko do końca przyszłego roku, a potem zostanie zastąpiona przez nowszą wersję. Warto też wiedzieć, że aktualnie w ZAK trwają końcowe negocjacje z dostawcą technologii. Zarząd ma nadzieje, że na przełomie lutego i marca podpisane zostaną w tej sprawie stosowne umowy. Produkcja kwasu w nowej fabryce, której koszt wyniesie ok. 250 mln zł, powinna ruszyć za 1,5 roku.

Zakłady Azotowe Kędzierzyn są jednym z największych producentów chemicznych w Polsce. Firma oferuje plastyfikatory do tworzyw sztucznych, szczególnie PVC oraz surowce do ich wyrobu, alkohole OXO i bezwodnik ftalowy. W grupie plastyfikatorów znajdują się takie marki jak Oxoplast O, Oxoplast IB, Oxoplast NB. Działalność ZAK obejmuje już niemal sześć dekad.