Zakończono budowę zaplecza logistycznego nowej instalacji LDPE Slovnaftu

Zakończono budowę zaplecza…
Niemiecka Talke Group zakończyła ważny etap budowy nowej instalacji do produkcji LDPE 4 w zakładach koncernu Slovnaft w Bratysławie - w przewidzianym w kontrakcie terminie ukończono budowę zaplecza logistycznego dla nowej wytwórni. Wartość tej części inwestycji wynosi 22 mln euro.

Sercem centrum logistycznego jest zespół 28 silosów służących do przechowywania granulatu LDPE. Surowiec przekazywany jest do przechowywania wprost z zakładów produkcyjnych, a możliwości składowania wynoszą 220 tys. ton rocznie. W skład kompleksu logistycznego wchodzą także obiekty handlowe, biura, drogi i place manewrowe, a także dwie linie pakujące, trzy stacje ładownicze oraz linia transportowa łącząca silos służący odgazowywaniu z silosem do przechowywania surowca. Obecnie trwają odbiory i ostatnie próby, w których testowane są rzeczywiste scenariusze zagrożeń.

Slovnaft zainwestował ponad 300 mln euro w rozbudowę zakładów, z czego ponad 200 mln euro pochłonęła budowa nowej linii do produkcji polietylenu niskiej gęstości. Wyremontowana została także jednostka produkcyjna etylenu, z której pochodzą surowce do produkcji polietylenu i polipropylenu. Rozruch nowej linii do produkcji LDPE 4 ma nastąpić w tym roku.

Slovnaft