Zawarcie porozumienia zbiorowego w ZAT S.A.

Zawarcie porozumienia zbiorowego… Wczoraj, 2 marca w godzinach wieczornych, między przedstawicielami czterech związków zawodowych działających w ZAT S.A. a przedstawicielami inwestora – firmy PCC AG, doszło do podpisania pakietu socjalnego. Tym samym sukcesem zakończono trwające dwa dni (1-2 marca br.) negocjacje w sprawie zawarcia porozumienia zbiorowego (pakietu socjalnego) – istotnego elementu w prowadzonym procesie sprzedaży pakietu kontrolnego 80% akcji ZAT S.A. inwestorowi strategicznemu.

W negocjacjach zespołowi związkowemu przewodniczył Pan Andrzej Sikora. Stronę inwestora reprezentowali: Pan Piotr Maciejewski osobisty doradca PCC AG i mecenas Dariusz Krupa.

Pod dokumentem podpisy złożyli:
  • ze strony związkowej: przewodniczący KP NSZZ „Solidarność” Pan Andrzej Sikora, wiceprzewodniczący KP NSZZ „Solidarność” Pan Eugeniusz Bednarczyk, przewodniczący NSZZ Pracowników ZAT S.A. Pan Zygmunt Barger; wiceprzewodniczący NSZZ Pracowników ZAT S.A. Pan Krzysztof Śniecikowski; przewodniczący Autonomicznego ZZ Pracowników ZAT S.A. Pan Wiesław Kopek, wiceprzewodniczący Autonomicznego ZZ Pracowników ZAT S.A. Pan Andrzej Filipski; przewodniczący ZZ Kontra Pan Janusz Zyguła, wiceprzewodniczący ZZ Kontra Pan Leszek Laska;
  • a ze strony inwestora - prezes i właściciel PCC AG Waldemar Franz Preussner.


Wszyscy uczestnicy negocjacji wraz z potencjalnym inwestorem prezesem i właścicielem PCC AG Waldemarem Preussnerem i prezesem Zarządu ZAT S.A. dr inż. Ryszardem Ścigałą


Pakiet socjalny stanowi – jak głosi preambuła – „...integralną część umowy sprzedaży akcji ZAT S.A. inwestorowi i został zawarty celem zabezpieczenia praw pracowników w duchu solidaryzmu i porozumienia społecznego”. Pakiet zawarto na okres 60 miesięcy. Objęto nim wszystkich pracowników ZAT S.A., z wyłączeniem: członków zarządu, głównego księgowego, osób zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich, także młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu i pracowników zatrudnionych na zastępstwo.

Reportaże

Forum